Nachschlagewerke, Enzyklopädien, Wörterbücher

Sortieren:
646 Bücher insgesamt.
Petrušenko, V. L.
Tlumacnyj slovnyk osnovych filosofs'kych terminiv / V. L. Petrušenko. L’viv: Vyd. L'vivs'ko politechniky, 2009. 264 S. ISBN 978-966-553-828-8
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Filipenko, A. S.
Zovnišn'oekonomičnyj slovnyk / A. S. Filipenko. Kyiv: Akademija, 2009. 248 S. (Nota bene). ISBN 978-966-580-285-3
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Osypov, P. I.
Latyns'ka frazeolohija. Slovnyk-dovidnyk / P. I. Osypov. Kyiv: Akademija, 2009. 344 S. (Nota bene). ISBN 978-966-8226-82-3
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Holoskevyč, H. K.
Pravopysnyj slovnyk: Blyz'ko 40 000 sl.— 13-té vyd. / H. K. Holoskevyč. Kyiv: PUL'SARY, 2006. 464 S. ISBN 966-8767-34-9
EUR 14,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Bochkovs'ka, V. G.
Katalog vydan' Pochai'vs'kogo ta Univs'kogo monastyriv XVIII – XX st. z kolekcii' Muzeju knygy i drukarstva Ukrai'ny / V. G. Bochkovs'ka. Kyiv: Kyjevo-Mohyljans'ka akademija, 2008. 359 S. ISBN Katalog vydan'
EUR 45,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Antofijcuk,V. I.
Kul‘turolohija. Terminolohicnyj slovnyk / V. I. Antofijcuk. Cernivci: Knyhy – XXI, 2009. 160 S. ISBN 966-8653-75-0
EUR 12,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Hoholéva, H. V.
Nimec'ka mova. Korotkyj dovidnyk / H. V. Hoholéva. Kyiv: Ranok, 2009. 160 S. ISBN 978-611-540-070-6
EUR 12,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Mjasoédova, S. V.
Anhlijs'ka mova. Korotkyj dovidnyk / S. V. Mjasoédova. Kyiv: Ranok, 2009. 160 S. ISBN 978-611-540-069-0
EUR 12,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Marcenko, Ju.
Oficijna Ukraina s'ohodni / Ju. red. Marcenko. Kiev: K.I.S., 2009. 704 S. (Dovidnyky pro sucasnu Ukrainu). ISBN 978-966-70048-85-3
EUR 39,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Mjuller, V.
Velikij nimec'ko-ukrains'kij slovnik / Das Große Deutsch-Ukrainische Wörterbuch” / V. Mjuller. Kyi'v: Cumac'kyj Šljach, 2008. 792 S., Hardcover ISBN 978-966-8272-14-5
EUR 41,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Skljarenko, V. G.
Ukrai'ns'kyj orfografichnyj slovnyk: Blyz'ko 172 tysjach sliv. 7. vydannja зa redakcijeju akademika NAN Ukrainy V. G. Skljarenk / V. G. Skljarenko. Kyi'v: Dovira, 2008. 983 S. ISBN 978-966-507-224-9
EUR 28,00 (Zurzeit vergriffen (vorbestellbar))
Poljuga, L. M.
Slovnyk ukrai'ns'kyh morfem: ponad 45 000 sliv / L. M. Poljuga. Kyi'v: Dovira, 2009. 554 S. ISBN 978-966-507-234-8
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Slovnik frazeologizmiv ukrains'koi movy. Kyi'v: Naukova dumka, 2008. 1104 S. ISBN 978-966-00-0880-5
EUR 37,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Golovašcuk, S.
Orfograficnij slovnik skladnich sliv ukrains'koi movy / S. Golovašcuk. Kyi'v: Naukova dumka, 2008. 288 S., Hardcover ISBN 978-966-00-0758-1
EUR 14,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Etimologicnyj slovnyk ukrains'koi movy: V 7 t. T. 5. : Litera K. Kyi'v: Naukova dumka, 2006. 703 S. ISBN 966-00-0195-9
EUR 37,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Skripnik, L. G., Dzjatkivs'ka, N. P.
Vlasni imena Ljudej Slovnik-dovidnik / L. G., Dzjatkivs'ka, N. P. Skripnik. Kyi'v: Naukova dumka, 2005. 335 S. ISBN Vlasni imena
EUR 13,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Latins'ko-ukrains'kij ta ukrains'ko-latins'kij slovnik. Kyi'v: Cumac'kyj Šljach, 2009. 614 S., Hardcover ISBN Latins'ko-ukrains'kij
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Danyljuk, I
Sučasnyj orfografičnyj slovnyk ukrains'koi movy. Napysannja skladnych sliv / I Danyljuk. Doneck: BAO, 2009. 576 S. ISBN 978-966-481-280-8
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Najnovišyj R-U U-R slovnyk: 100 000. Doneck: BAO, 2009. 1216 S. (Slovari i razgovornyky). ISBN 978-966-481-373-7
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Čobotar, O. V.
Velykyj sučasnyj N-U U-N slovnyk / O. V. Čobotar. Doneck: BAO, 2009. 944 S. ISBN 978-966-481-287-7
EUR 35,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Danyljuk, I. G.
Velykyj sučasnyj U-R, R-U slovnyk frazeologizmiv ta stalych vyraziv / I. G. Danyljuk. Doneck: BAO, 2009. 640 S. ISBN 978-966-481-286-0
EUR 25,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Zagnitko, A. P. Ščukina, I. A.
Sučasnyj tlumačnyj slovnyk ukrains'koi movy / A. P. Ščukina, I. A. Zagnitko. Doneck: BAO, 2009. 960 S. ISBN 978-966-481-242-6
EUR 15,00 (Zurzeit vergriffen (vorbestellbar))
Hors'kyj, V. S.
Filosofs'ka dumka v Ukraini: Bibliohr. slovnyk / V. S. Hors'kyj. Kyiv: PUL'SARY, 2002. 244 S. ISBN 966-7671-51-8
EUR 15,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Byk, I. S.
Anhlo-ukrains'kyj dyplomatycnyj slovnyk: Ponad 26 000 sliv i slovospolucen' / I. S. red. Byk. Kyiv: Znannja, 2006. 579, Geb. S. ISBN 966-346-203-5
EUR 39,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Horodjanenko, V. H.
Sociolohicna encyklopedija / V. H. Horodjanenko. Kiev: Akademija, 2008. 456 S. (Encyklopedii erudytiv). ISBN Sociolohicna encyklopedija
EUR 35,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Mocernyj, S. V.
Ekonomicna encyklopedija. Tom 1 -3 / S. V. Mocernyj. Kiev': Akademija, 2000. 864, 848, 952 S. (Encyklopedii erudytiv). ISBN 978-966-580-145-0
EUR 119,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Stepanov, M.
Psycholohicna encyklopedija / M. Stepanov. Kiev: Akademija, 2006. 424 S. (Encyklopedii erudytiv). ISBN 966-8226-30-5
EUR 32,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Godovana, M. P.
Slovnyk-dovidnyk nazv osib za vydom dijal'nosti / M. P. Godovana. Kyiv: Naukova Dumka, 2009. 172 S. ISBN 978-966-00-0828-7
EUR 13,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Pasicnyj, Anatolij
OBRAZOTVORCE MYSTECTVO. Encyklopedycnyj iljustrovanyj slovnyk-dovidnyk / Anatolij Pasicnyj. Kyiv: Fakt, 2008. 680 S. (Poza serijamy). ISBN OBRAZOTVORCE MYSTECTVO
EUR 45,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ukrains'ka naukova terminolohija. Problemy perekladu. Kyiv: Naukova dumka, 2009. 342 S., Hardcover ISBN 978-966-00-0958-5
EUR 14,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Sucasnyj ukrains'kyj orfograficnyj slovnyk. 105 000 sliv. 3. vyd., vypr. i dopovn.. Kiev: Ranok, 2009. 800 S., Hardcover ISBN 978-966-08-0199-8
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Rycar, B. Je.
Anglijs'ko-ukrains'kyj geodezycnyj slovnyk / B. Je. red. Rycar. L'viv: Vyd. L'vivs'koi politechniky, 2010. 360 S., Hardcover (Terminograficna serija SlovoSvit. 14)). ISBN 978-966-553-864-6
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Bratycak, M. M., Gagin, M. B., Lazorko, O. I.
Anglo-pol's'ko-rosijs'ko-ukrains'kyj slovnyk z chimii / M. M., Gagin, M. B., Lazorko, O. I. Bratycak. L'viv: Vyd. L'vivs'koi politechniky, 2005. 530 S., Hardcover ISBN 966-553-471-8
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Red. Raškevyc , Ju. M.
Navcannja u L'vivs'kij politechnici / Ju. M. Red. Raškevyc . L'viv: Vyd. L'vivs'koi politechniky, 2009. 140 S., Broschiert (Dovidkove vydannja). ISBN 978-966-553-788-5
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Bobalo, Ju.
Til'ky dvici žyvemo... Jurij Rudavs'kyj. Osobystist'. Naukovec'. Rektor / Ju. red. Bobalo. L'viv: Vyd. L'vivs'koi politechniky, 2008. 320 S., Hardcover ISBN 978-966-553-691-8
EUR 42,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Šyška, O. V., Bjelous, I. O.
Drukovani praci Nacional'nogo universytetu “L'vivs'ka politechnika” za 2007 rik / O. V., Bjelous, I. O. red. Šyška. L'viv: Vyd. L'vivs'koi politechniky, 2008. 716 S., Broschiert ISBN 978-966-553-821-9
EUR 37,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Švydkyj V. K.
Tlumacnyj slovnyk najužyvanišych radiotechnicnych terminiv.Avtomatyka, radioelektronika, telekomunikacii / Švydkyj V. K.. L'viv: Vyd. L'vivs'koi politechniky, 2008. 60 S., Broschiert ISBN 978-966-553-732-8
EUR 15,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Zagorodnij, A. G., Voznjuk, G. L.
Finansovo-ekonomicnyj slovnyk. Ekonomicna teorija / A. G., Voznjuk, G. L. Zagorodnij. L'viv: Vyd. L'vivs'koi politechniky, 2005. 714 S., Hardcover ISBN 966-553-272-3
EUR 23,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ryl'nikov, B. S., Ponedilok, G. V.
Ivan Fešcenko-Copivs'kyj: vcenyj ta pedagog / B. S., Ponedilok, G. V. Ryl'nikov. L'viv: Vyd. L'vivs'koi politechniky, 2009. 76 S., Broschiert ISBN 978-966-553-849-3
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Zagorodn'ij, A. G.
Naukovo-technicna biblioteka Nacional'nogo universytetu “L'vivs'ka politechnika” / A. G. red. Zagorodn'ij. L'viv: Vyd. L'vivs'koi politechniky, 2009. 196 S., Hardcover ISBN 978-966-553-757-1
EUR 24,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Šyška, O. V., Bjelous, I. O.
Drukovani praci Nacional'nogo universytetu “L'vivs'ka politechnika” za 2006 rik / O. V., Bjelous, I. O. red. Šyška. L'viv: Vyd. L'vivs'koi politechniky, 2008. 576 S., Broschiert ISBN 978-966-553-802-8
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kryvorucko, O. Ju.
Sucasna architektura. Terminologicnyj slovnyk / O. Ju. Kryvorucko. L'viv: Vyd. L'vivs'koi politechniky, 2008. 136 S., Broschiert ISBN 978-966-553-686-4
EUR 15,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Lucyk, Ja. T. ta in
Encyklopedija termometrii / Ja. T. ta in Lucyk. L'viv: Vyd. L'vivs'koi politechniky, 2003. 428 S., Hardcover ISBN 966-553-313-4
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Vaclavek, V.
120 jevropejs'kych tvorciv chimii / V. Vaclavek. L'viv: Vyd. L'vivs'koi politechniky, 2007. 204 S., Hardcover ISBN 978-966-553-633-8
EUR 15,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Gološcuk, S. L.
Anglijs'ka mova dlja architektoriv. Navcal'nyj posibnyk / S. L. Gološcuk. L'viv: Vyd. L'vivs'koi politechniky, 2010. 120 S., Broschiert ISBN 978-966-553-920-9
EUR 15,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kassen, Barbara, Sigov, Konstjantyn
Jevropejs'kyj slovnyk filosofij / Barbara, Sigov, Konstjantyn Kassen. Kiev: Duch i litera, 2010. 576 S., Hardcover ISBN 978-966-378-125-9
EUR 35,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Matijev, Roman
Škil'nyj nimec'ko-ukrains'kyj ta ukrains'ko-nimec'kyj slovnyk-dovidnyk / Roman Matijev. Ternopil': Navčalʹna knyha-Bohdan, 2010. 104 S., Broschiert ISBN 978-966-10-0831-0
EUR 12,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Matijev, Roman
Nimec'ko-ukrains'kyj ta ukrains'ko-nimec'kyj slovnyk-dovidnyk. 2-4 klasy / Roman Matijev. Ternopil': Navčalʹna knyha-Bohdan, 2010. 104 S., Broschiert ISBN 978-966-10-0756-6
EUR 12,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Krys'kiv, Myroslava
Praktycni zanjattja z ukrains'koi movy dlja studentiv jurydycnych special'nostej / Myroslava Krys'kiv. Ternopil': Navčalʹna knyha-Bohdan, 2010. 96 S., Broschiert ISBN 978-966-10-0836-5
EUR 12,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Orfograficnyj slovnyk sucasnoi ukrains'koi movy : 30000 sliv. Doneck: BAO, 2008. 383 S., Hardcover ISBN 978-966-338-587-7
EUR 14,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Mazurkevic, S. A.
Novejšaja énciklopedija samych rasprostranennych zabluždenij / S. A. Mazurkevic. Doneck: BAO, 2009. 511 S., Hardcover ISBN 978-966-481-252-5
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ivanycja, S. V.
Universal'nyj encyklopedycnyj dovidnyk u tablycjach / S. V. Ivanycja. Doneck: BAO, 2010. 1119 S., Hardcover ISBN 978-966-481-372-0
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Lovjagyn, A. N.
Sovremennyj farmacevticeskij spravocnik, 2009 : svedenija o naibolee effektiv. lekarstv. Preparatach / A. N. Lovjagyn. Doneck: BAO, 2009. 1085 S., Hardcover ISBN 978-966-481-323-2
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Averincev, Sergej
Sofija-Logos. Slovar' / Sergej Averincev. Kyiv: Duch i litera, 2005. 902 S., Hardcover ISBN 966-7888-84-3
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Mal's'kyj, M. Z., Moroz, Ju. M.
Ukrains'kyj dyplomatycnyj slovnyk / M. Z., Moroz, Ju. M. Mal's'kyj. Kyiv: Znannja, 2010. Hardcover ISBN 978-966-346-803-7
EUR 46,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Zagnitko, A. P.
Velykyj sucasnyj rosijs'ko-ukrains'kyj ukrains'ko-rosijs'kyj slovnyk. 150 000 / A. P. Zagnitko. Kyiv: BAO, 2008. 752 S., Hardcover ISBN 978-966-481-009-5
EUR 25,00 (Zurzeit vergriffen (vorbestellbar))
Zavjazkyn, O. V.
Sucasnyj anglo-ukrains'kyj ukrains'ko-anglijs'kyj slovnyk: 57 000 sliv + gramatyka / O. V. Zavjazkyn. Kyiv: BAO, 2010. 448 S., Hardcover ISBN 978-966-548-411-0
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Slovar' krepkogo narodnogo jumora. Kyiv: BAO, 2009. 480 S., Hardcover ISBN 978-966-548-722-7
EUR 15,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Lytvyn, O. P., Lanovenko, I. I., Cornyj, M. V.
Rosijs'ko-ukrains'kyj tlumacnyj slovnyk special'nych terminiv z sudovoi psychologii ta psychiatrii / O. P., Lanovenko, I. I., Cornyj, M. V. Lytvyn. Kyiv: Akad. pracі і soc. vіdnosyn Feder. prof. spіlok Ukraïny, 2009. 152 S., Broschiert (Tlumacnyj slovnyk). ISBN 978-966-614-038-1
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Ivanov, V. F.
Publicystyka. Masova komunikacija : media-encyklopedija / V. F. red. Ivanov. Kyiv: Akademija Ukrains'koi Presy: Centr Vil'noi Presy, 2007. 779 S. ISBN 996-7181-95-2
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Ukrains'ko-rumuns'kyj, rumuns'ko-ukrains'kyj slovnyk terminologii. Cernivci: Bukrek, 2008. 448 S., Hardcover ISBN Ukrains'ko-rumuns'kyj
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Ukrains'ko-ugors'kyj, ugors'ko-ukrains'kyj slovnyk terminologii. Cernivci: Bukrek, 2008. 448 S., Hardcover ISBN Ukrains'ko-ugors'kyj
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kozyc'kyj, A.
Encyklopedija L'vova. T.2 / A. Kozyc'kyj. L’viv: Litopys, 2008. 608 S., Hardcover (Encyklopedii). ISBN 978-966-7007-69-0
EUR 69,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Lemko, Il'ko, Mychajlyk, Volodymyr, Begljarov, Georgij
1243 vulyci L'vova ( 1939 - 2009 ) / Il'ko, Mychajlyk, Volodymyr, Begljarov, Georgij Lemko. L'viv: Apriori, 2009. 528 s, 574 il. S., Broschiert ISBN 978-966-2154-24-5
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kozyc'kyj, A.
Encyklopedija L'vova. T.3 / A. Kozyc'kyj. L’viv: Litopys, 2010. 736 S., Hardcover (Encyklopedi?). ISBN 978-966-7007-99-7
EUR 85,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Petrova, Galyna
Latyns'ko-ukrains'kyj slovotvirnyj slovnyk / Galyna Petrova. Ternopil': Navčalʹna knyha-Bohdan, 2010. 880 S., Hardcover ISBN 978-966-10-1237-9
EUR 52,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Konovalenko, Volodymyr
Avtors'ke pravo u vydavnycij spravi: Praktycnyj posibnyk dlja avtoriv, redaktoriv, vydavciv / Volodymyr Konovalenko. Ternopil': Navčalʹna knyha-Bohdan, 2010. 320 S., Hardcover ISBN 978-966-10-1326-0
EUR 10,00 (Sofort lieferbar)
Kozyc'kyj, A.
Encyklopedija L'vova. T.1-3 / A. Kozyc'kyj. L’viv: Litopys, 2010. 656, 608, 736 S., Hardcover (Encyklopedi?). ISBN 966-7007-68-8, 978-966-7007-69-0, 978-966-7007-99-7
EUR 180,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Smal', Igor
Geografija turyzmu ta rekreacija: Slovnyk-dovidnyk / Igor Smal'. Ternopil': Navčalʹna knyha-Bohdan, 2010. 208 S., Hardcover ISBN 978-966-10-0281-3
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Semeško, Anatolij
Bajanno-akordeonne mystectvo Ukrainy na zlami XX-XXI st. Dovidnyk / Anatolij Semeško. Ternopil': Navčalʹna knyha-Bohdan, 2009. 244 S., Hardcover ISBN 978-966-10-0457-2
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Mel'nycajko, Oleksandra
Škil'nyj tlumacnyj slovnyk ukrains'koi movy / Oleksandra Mel'nycajko. Ternopil': Navčalʹna knyha-Bohdan, 2009. 288 S., Broschiert ISBN 978-966-10-0578-4
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ivcenko, Anatolij
Novyj orfograficnyj slovnyk ukrains'koi movy / Anatolij Ivcenko. Ternopil': Navčalʹna knyha-Bohdan, 2007. 712 S., Hardcover ISBN 978-966-408-152-5
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kun'c, Zorjana
Universal'nyj slovnyk ukrains'koi movy / Zorjana Kun'c. Ternopil': Navčalʹna knyha-Bohdan, 2005. 848 S., Hardcover ISBN 966-692-462-5
EUR 44,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Domagal'ski, Stanislav
Velykyj pol's'ko-ukrains'kyj, ukrains'ko-pol's'kyj slovnyk terminologii sucasnogo biznesu / Stanislav Domagal'ski. Ternopil': Navčalʹna knyha-Bohdan, 2010. 1800 S., Hardcover ISBN 978-966-10-1168-6
EUR 44,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Bakanurs'kyj, Anatolij Grygorovyc
Teatral'no-dramatycnyj slovnyk XX stolittja : [A -Ja] / Anatolij Grygorovyc Bakanurs'kyj. Kyiv: Znannja Ukrainy, 2009. 319 S., Hardcover ISBN 978-966-316-256-0
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Krivošej, Aleksandr
Polnaja énciklopedija étiketa. Mova ros. / Aleksandr Krivošej. Kyiv: Glorija, 2010. 384 S., Hardcover ISBN 978-617-536-063-7
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Anglo-ukrains'kyj,ukrains'ko-anglijs'kyj slovnyk+gramatyka,80 000 sliv. Kyiv: Glorija, 2009. 832 S., Hardcover ISBN 978-611-536-003-1
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Nimec'ko-ukrains'kyj,ukrains'ko-nimec'kyj slovnyk+gramatyka,75 000 sliv. Kyiv: Glorija, 2009. 704 S., Hardcover ISBN 978-611-536-006-2
EUR 22,00 (Zurzeit vergriffen (vorbestellbar))
Orfograficnyj slovnyk sucasnoi ukrains'koi movy,70 000 sliv. Kyiv: Glorija, 2009. 624 S., Hardcover ISBN 978-611-536-007-9
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Krivošej, Aleksandr
Povna encyklopedija etyketu. Mova ukr. / Aleksandr Krivošej. Kyiv: Glorija, 2010. 384 S., Hardcover ISBN 978-617-536-065-1
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Inšyn, M. I., Šopina, I. M.
Slovnyk zakonodavcych i normatyvnych terminiv. Termin. Slovnyk / M. I., Šopina, I. M. Inšyn. Kyiv: Pravova jednist', 2008. 487 S., Hardcover ISBN 978-966-8533-85-3
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Zubkov, M. G.
Sucasnyj ukrains'kyj pravopys. Kompleksnyj dovidnyk. 10-te vydannja / M. G. Zubkov. Charkiv: Vesna, 2010. 320 S., Broschiert ISBN Sucasnyj ukrains'kyj pravopys-Zubkov
EUR 15,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Zubkov, M. G.
Praktycnyj slovnyk synonimiv ukrains'koi movy / M. G. Zubkov. Charkiv: Vesna, 2008. 720 S., Hardcover ISBN Praktycnyj slovnyk synonimiv
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Zubkov, M. G.
Novyj rosijs'ko-ukrains'kyj politechnicnyj slovnyk / M. G. Zubkov. Charkiv: Vesna, 2010. 952 S., Hardcover ISBN Novyj rosijs'ko-ukrains'kyj
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kalašnyk, V. S.
Tlumacnyj slovnyk. Zagal'novžyvana leksyka / V. S. Kalašnyk. Charkiv: Vesna, 2009. 960 S., Hardcover ISBN Tlumacnyj slovnyk-Kalašnyk
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kalašnyk, V. S.
Tlumacnyj slovnyk.Fachova leksyka / V. S. Kalašnyk. Charkiv: Vesna, 2009. 464 S., Hardcover ISBN 978-966-2192-72-8
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Spivak, T. K.
Usi škil'ni terminy.Slovnyk dovidnyk / T. K. Spivak. Charkiv: Vesna, 2010. 592 S., Hardcover ISBN Usi škil'ni terminy
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Rud', S. V.
Tematycnyj slovnyk ukrains'ko-rosijs'ko-anglijs'kyj z transliteracijeju / S. V. Rud'. Charkiv: Vesna, 2010. 512 S. ISBN Tematycnyj slovnyk z transliteracijeju
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Rud', S. V.
Tematycnyj slovnyk ukrains'ko-rosijs'ko-anglijs'kyj / S. V. Rud'. Charkiv: Vesna, 2010. 448 S. ISBN Tematycnyj slovnyk-Rud'
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Karacun, V. Ja., Kremen', T. V., Prochur, Ju. Z.
Rosijs'ko-ukrains'ko-anglijs'kyj ekonomiko-matematycnyj slovnyk / V. Ja., Kremen', T. V., Prochur, Ju. Z. Karacun. Kyiv: Gramota, 2008. 440 S., Hardcover ISBN 978-966-349-175-2
EUR 30,00 (Sofort lieferbar)
Kein Bild. Cymbaljuk, Ju. V.
Anglo-latyns'ko-ukrains'ko-rosijs'kyj slovnyk aforyzmiv / Ju. V. Cymbaljuk. Kyiv: Gramota, 2008. 408 S., Hardcover ISBN 978-966-349-173-8
EUR 33,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Gordijenko, D. D.
Ekonomicnyj tlumacnyj slovnyk (2-e vyd.) / D. D. Gordijenko. Kiev: KNT, 2007. 360 S., Hardcover ISBN 978-966-373-307-4
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Konoplickij, V. A., Filina, A. I.
Ékonomiceskij slovar'. Tolkovo-terminologiceskij / V. A., Filina, A. I. Konoplickij. Kiev: KNT, 2007. 624 S., Hardcover ISBN 978-966-373-220-6
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Dergacev, V. A.
Geopolytyceskyj slovar'-spravocnyk / V. A. Dergacev. Kiev: KNT, 2009. 568 S., Hardcover ISBN Geopolytyceskyj slovar'
EUR 33,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kapeljušnyj, A. O.
Encyklopedija aforyzmiv, krylatych fraz, cytat ''Žurnalist - ce ne profesija, a zvannja'': Blyz'ko 8800 vysloviv 1830 avtoriv / A. O. Kapeljušnyj. L'viv: PAIS, 2008. 766 S., Hardcover ISBN 978-966-7651-86-2
EUR 47,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Balla, M. I.
Novyj anglo-ukrains'kyj slovnyk / M. I. Balla. Kyiv: Cumac'kyj Šljach, 2008. 668 S. ISBN Novyj anglo-ukrains'kyj
EUR 39,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Bacyns'kyj, D. V., Zadniprjans'k, A. V., Chotyns'ka, M. M.
Pol's'ko-ukrains'kyj ta ukrains'ko-pol's'kyj slovnyk / D. V., Zadniprjans'k, A. V., Chotyns'ka, M. M. Bacyns'kyj. Kyiv: Cumac'kyj Šljach, 2008. 538 S., Hardcover ISBN 966-8272-16-1
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Novak, Iržy
Ces'ko-ukrains'kyj slovnyk / Iržy Novak. Kyiv: Cumac'kyj Šljach, 2008. 586 S. ISBN CU
EUR 39,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Žytar, U. V. ta in.
Pol's'ko-ukrains'kyj slovnyk (120 tys. sliv ta slovospolucen') / U. V. ta in. Žytar. Kyiv: Cumac'kyj Šljach, 2010. 672 S. ISBN PU
EUR 35,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)