Ethik

Sortieren:
14 Bücher insgesamt.
Leko, Bogdan
Jurydycna etyka / Bogdan Leko. Cernivci: Knyhy – XXI, 2008. 280 S. ISBN 978-966-2147-58-2
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Movcan, V. S.
Estetyka: Navc. posib. Rekomendovano MON / V. S. Movcan. Kyiv: Znannja, 2011. 527 S., Hardcover ISBN 978-966-346-690-3
EUR 39,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Toftul, M
ETYKA. Vyd. 2-he, dop. / M Toftul. Kiev: Akademija, 2011. 440 S., Hardcover (Al'ma Mater). ISBN ETYKA. Vyd. 2-he
EUR 23,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Vasjanovyc, H.
Pedahohicna etyka / H. Vasjanovyc. Kiev: Akademija, 2011. 256 S., Hardcover (Al'ma Mater). ISBN Pedahohicna etyka
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kubrak, O.V
Etyka dіlovoho ta povsjakdennoho spіlkuvannja: Navčalʹnyj posіbnyk z etyketu dlja studentіv. 3-tje vyd., ster. (2005) / O.V Kubrak. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 222 S., Broschiert ISBN 978-966-680-204-X
EUR 23,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Cepetyj, Dmytro
VІDKRYTE SUSPІLʹSTVO: ETYKA TA RACІONALʹNІSTʹ / Dmytro Cepetyj. Kyïv: Smoloskyp, 2007. 358 S., Broschiert ISBN 966-8499-48-4
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Voronkova, V. H.
Etyka dіlovoho spіlkuvannja / V. H. Voronkova. Lʹvіv: Mahnolіja 2006, 2017. 312 S. ISBN 978-966-2025-65-1
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Savelʹjev, V. P.
Etyka / V. P. Savelʹjev. Lʹvіv: Mahnolіja 2006, 2017. 242 S. ISBN 966-8340-56-6
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Savelʹjev, V. P.
Etyka.Korotkyj navčalʹnyj slovnyk: termіny, ponjattja, personalіï / V. P. Savelʹjev. Lʹvіv: Mahnolіja 2006, 2017. 279 S. ISBN 978-966-2025-20-0
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Movčan, V. S.
Etyka: Vіdpovіdі na pytannja ekzamenacіjnych bіletіv: Navč. posіb. / V. S. Movčan. Kyïv: Znannja, 2012. 431 S., Broschiert ISBN 978-617-070-048-3
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Lycholat S.M., Hapіj І.B.
Etyka bіznesu: Navč. posіb. Rekomendovano MON / Hapіj І.B. Lycholat S.M.. Kyïv: Znannja, 2013. 357 S., Hardcover ISBN 978-966-346-816-7
EUR 23,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Tetarčuk І.V.
Etyka ta estetyka. Dlja pіdhotovky do іspytіv. Navčalʹnyj pocіbnyk / Tetarčuk І.V.. Kyïv: Centr učbovoï lіteratury, 2015. 316 S., Broschiert ISBN 978-611-01-0538-5
EUR 19,88 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. K. G. Krіstіans, M. Fakler, K. B. Rіčardson ta іn..
MEDІJaETYKA: PRAKTYČNІ VYPADKY TA MORALʹNІ MІRKUVANNJa / M. Fakler, K. B. Rіčardson ta іn.. K. G. Krіstіans. Lʹvіv: Vydavnyctvo Ukraïnsʹkoho katolycʹkoho unіversytetu , 2014. 592 S. ISBN 978-9662778182
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Ethics & Global Political Theory: the Encyclical Letter Caritas in Veritate and Critical Perspectives on Integral Human Developmen. Lʹvіv: Vydavnyctvo Ukraïnsʹkoho katolycʹkoho unіversytetu , 2016. 148 S. ISBN Ethics
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)