Ukrainische Sprache. Sprachwissenschaft

Sortieren:
537 Bücher insgesamt.
Lavrinec', O. Ja.,Symonova, K. S., Jaroševyc, I. A.
Cytaj i znaj! – 2: dovidnyk-praktykum z fonetyky, orfoepii, orfohrafii, leksykolohii, frazeolohii sucasnoi ukrains'koi movy / O. Ja.,Symonova, K. S., Jaroševyc, I. A. Lavrinec'. Kyiv: Kyjevo-Mohyljans'ka akademija, 2009. 206 S. ISBN 978-966-518-512-3
EUR 14,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Dems'ka-Kul'cyc'ka, O.
Frazeolohija. Navc. Posibnyk / O. Dems'ka-Kul'cyc'ka. Kyiv: Kyjevo-Mohyljans'ka akademija, 2008. 76 S. ISBN Frazeolohija
EUR 12,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Besters-Dil'ger, Juliane
Movna polityka ta movna sytuacija v Ukraini: analiz i rekomendacii. 2-e vyd. / Juliane red. Besters-Dil'ger. Kyiv: Kyjevo-Mohyljans'ka akademija, 2010. 363 S., Hardcover ISBN 978-966-518-547-5
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kolomijec', V. S., Šašenko, S. Ju.
Praktykum "UKRAiNS''KA MOVA / V. S., Šašenko, S. Ju. Kolomijec'. Kyiv: Kyivs'kyj nacional'nyj torhovel'no-ekonomicnyj universytet, 2009. 125 S. ISBN 966-629-149-5
EUR 25,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Hlibcuk, N. M., Dobosevyc, U. B.
Sucasna ukrains'ka mova. Morfolohija / N. M., Dobosevyc, U. B. Hlibcuk. Kyiv: Znannja, 2009. 486 S. ISBN 978-966-346-594-4
EUR 25,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Lucuk,Volodymyr
Svoho ne curajtes'. Tvory ukrains'kych pys'mennykiv pro ridnu movu. Antolohija / Volodymyr Lucuk. Kyiv: Navčalʹna knyha-Bohdan, 2009. 896 S. ISBN 978-966-10-0431-2
EUR 37,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ševel'ov, Jurij
Vybrani praci. Kn. I. Movoznavstvo / Jurij Ševel'ov. Kyiv: Kyjevo-Mohyljans'ka akademija, 2008. 583 S., Hardcover ISBN 978-966-518-495-9
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Éčšenko, T. A.
Linhvistyčnyj analiz tekstu / T. A. Éčšenko. Kyiv: Akademija, 2009. 264 S. (Al'ma-mater). ISBN 978-966-580-296-9
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Karavans'kyj,Svjatoslav
Sekrety ukrai'ns'koi' movy. Vyd. druge, rozshyrene / Svjatoslav Karavans'kyj. L‘viv: BaK, 2009. 344 S., Broschiert ISBN 966-7065-81-2
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Serednyc'ka, A. Ja., Kun'ch, Z. J.
Dilova ukrai'ns'ka mova. Navchal'nyj posibnyk / A. Ja., Kun'ch, Z. J. Serednyc'ka. L'viv: Vyd. L'vivs'koi politechniky, 2007. 140 S. (Dystancijne navchannja.№ 40). ISBN 978-966-553-611-6
EUR 24,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Farion, Iryna
Mova – krasa i syla: Suspil'no-kreatyvna rol' ukrai'ns'koi' movy v XI – seredyni XIX st. Monografija / Iryna Farion. L'viv: Vyd. L'vivs'koi politechniky, 2009. 212 S. ISBN 978-966-553-635-2
EUR 10,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Sost. Ivanova, L. P.
Chrestomatyja po obcšemu jazykoznanyju / L. P. Sost. Ivanova. Kiev: Osvita Ukrainy, 2008. 710 S. ISBN 978-966-8847-71-4
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Gorbul, O. D.
Dilova ukrai'ns'ka mova. Navc. posib. / O. D. Gorbul. Kiev: Znannja, 2007. 222 S. ISBN 966-620-250-6
EUR 15,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Užcenko,V. D., Užcenko,D. V
Frazeologija suchasnoi' ukrai'ns'koi' movy. Navch. posib. / V. D., Užcenko,D. V Užcenko. Kiev: Znannja, 2007. 494 S. ISBN 966-346-279-5
EUR 24,00 (Zurzeit vergriffen (vorbestellbar))
Koloi'z, ZH. V., Maljuga, N. M., JAvir, V. V.
Sucasna ukrai'ns'ka literaturna mova: Zbirnyk zavdan' dlja laboratornych robit / ZH. V., Maljuga, N. M., JAvir, V. V. Koloi'z. Kiev: Znannja, 2006. 356 S. (Vysca osvita XXI stolittja). ISBN 966-346-096-2
EUR 15,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Krutykova, N. E.
Urbanisticeskaja problema v hudozestvennoj proze Gogolja: Ocherky. / N. E. Krutykova. Kiev: Stylos, 2007. 88 S., Broschiert ISBN Urbanisticeskaja problema
EUR 12,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Šmiher, Taras
Istorija ukrains'koho perekladoznavstva XX storic­cja / Taras Šmiher. Kyi'v: Smoloskyp, 2009. 342 S. (Prole­homeny). ISBN 978-966-8499-99-9
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Zagnitko, A. P.
Tlumačnyj slovnyk sučasnoi ukrains'koi movy / A. P. Zagnitko. Doneck: BAO, 2009. 960 S. ISBN 978-966-481-284-6
EUR 16,00 (Zurzeit vergriffen (vorbestellbar))
Ukrains'ka mova i literatura. 5 krokiv do uspichu. ZNO. SPECYFIKACIJa 2010. Kyiv: Ranok, 2010. 48, Broschiert S. ISBN 5 krokiv do uspichu
EUR 10,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ukrains'ka mova i literatura. Ekspres-pidhotovka. ZNO. SPECYFIKACIJa 2010 (LITERA). Kyiv: Ranok, 2010. 224, Broschiert S. ISBN Ekspres-pidhotovka
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ukrains'ka mova i literatura. Metodyka pidhotovky do ZNO-2010. Kyiv: Ranok, 2010. 224, Broschiert S. ISBN Metodyka pidhotovky
EUR 12,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ukrains'ka mova i literatura. Repetytor. ZNO. SPECYFIKACIJa 2010 (TIMO). Kyiv: Ranok, 2010. 256, Broschiert S. ISBN Repetytor. ZNO.
EUR 14,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ukrains'ka mova i literatura. Typovi testovi zavdannja. ZNO. SPECYFIKACIJa 2010 (TIMO). Kyiv: Ranok, 2010. 256, Broschiert S. ISBN Typovi testovi zavdannja. ZNO
EUR 14,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ukrains'ka mova ta literatura. Vlasne vyslovlennja (tvir-rozdum). ZNO-2010. Kyiv: Ranok, 2010. 144, Broschiert S. ISBN Vlasne vyslovlennja (tvir-rozdum)
EUR 12,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ukrains'ka mova ta literatura. Kompleksna pidhotovka. ZNO. SPECYFIKACIJa 2010 (TIMO). Kyiv: Ranok, 2010. 308, Broschiert S. ISBN Kompleksna pidhotovka. ZNO
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ukrains'ka mova ta literatura. Kompleksne vydannja. ZNO. SPECYFIKACIJa 2010 (LITERA). Kyiv: Ranok, 2010. 360, Broschiert S. ISBN Kompleksne vydannja. ZNO
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ukrains'ka mova. Dovidnyk. Knyha 1. ZNO. SPECYFIKACIJa 2010 (TIMO). Kyiv: Ranok, 2010. 304, Broschiert S. ISBN Dovidnyk. Knyha 1
EUR 14,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ukrains'ka mova. Dovidnyk. Testy. Knyha 1. ZNO. SPECYFIKACIJa 2010 (LITERA). Kyiv: Ranok, 2010. ISBN Testy. Knyha 1. ZNO
EUR 15,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Cmut, T. K., Cajka, H. L.
Etyka dilovoho spilkuvannja. Navc. Posib. - 6-te vyd., vypr. I dop. / T. K., Cajka, H. L. Cmut. Kyiv: Znannja, 2007. 230, Geb. S. (Vycša osvita XXI stolittja). ISBN 978-966-346-355-1
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Manakyn, V. N.
Sopostavytel'naja leksykolohyja / V. N. Manakyn. Kyiv: Znannja, 2004. 326 S. ISBN 978-966-8148-10-1
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Špak, V. K.
Osnovy perekladu: hramatycni ta leksycni aspekty Navcal'nyj posibnyk / V. K. red. Špak. Kyiv: Znannja, 2005. 310, Geb. S. (Vycša osvita XXI stolittja). ISBN 966-346-023-7
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Hnatjuk, L. P., Bas-Kononenko, O. V.
Ukrains'ka mova Navc. Posib. 4-te vyd., vypr. I dop. / L. P., Bas-Kononenko, O. V. Hnatjuk. Kyiv: Znannja, 2006. 259 S. ISBN 966-311-035-X
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Bas-Kononenko, O. V., Gnatjuk, L. P.
Ukrains'ka mova. Teorija, zavdannja, testy: Navč. posib. dlja staršoklasnykiv ta vstupnykiv do VNZ / O. V., Gnatjuk, L. P. Bas-Kononenko. Kyiv: Znannja, 2009. 405 S., Hardcover ISBN 978-966-346-637-8
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kryžanivs'ka, O. I.
Istorija ukrains'koi movy. Istorycna fonetyka. Istorycna hramatyka / O. I. Kryžanivs'ka. Kiev: Akademija, 2010. 248 S. (Al'ma-mater). ISBN 978-966-580-310-2, 978-966-580-311-9
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Šul'žuk, K. F.
Syntaksys ukrains'koi movy. 2-he vyd., dop. / K. F. Šul'žuk. Kiev: Akademija, 2010. 408 S. (Al'ma-mater). ISBN 978-966-580-310-2, 978-966-580-312-6
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Semenoh, O. M.
Kul'tura naukovoi ukrains'koi movy / O. M. Semenoh. Kiev: Akademija, 2010. 216 S. (Al'ma-mater). ISBN 978-966-580-310-2, 978-966-580-314-0
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Symonenko, T. V.
Ukrains'ka mova za profesijnym sprjamuvannjam. Praktykum / T. V. Symonenko. Kiev: Akademija, 2009. 272 S. (Al'ma-mater). ISBN 978-966-580-291-4
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Mykytyn-Družynec', M. L.
Ukrains'ka mova. Orfohrafija. Orfoepija. Testovi zavdannja / M. L. Mykytyn-Družynec'. Kiev: Akademija, 2009. 336 S. (Al'ma-mater). ISBN 978-966-580-292-1
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kocerhan, M. P.
Zahal'ne movoznavstvo. Vyd. 3-té, dop. / M. P. Kocerhan. Kiev: Akademija, 2008. 464 S. (Al'ma-mater). ISBN 978-966-580-266-2
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Karpenko, Ju. O.
Vstup do movoznavstva. 2-e vyd. / Ju. O. Karpenko. Kiev: Akademija, 2009. 336 S. (Al'ma-mater). ISBN 978-966-580-298-3
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kocerhan, M. P.
Vstup do movoznavstva. 2. Vyd. / M. P. Kocerhan. Kiev: Akademija, 2008. 368 S. (Al'ma-mater). ISBN 978-966-580-248-8
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Chmil', F. I.
Dilove spilkuvannja / F. I. Chmil'. Kiev: Akademija, 2004. 280 S. (Al'ma-mater). ISBN 966-8226-20-8
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Mac'ko, L. I., Kravec',L. V.
Kul'tura ukrains'koi fachovoi movy / L. I., Kravec',L. V. Mac'ko. Kiev: Akademija, 2007. 360 S. (Al'ma-mater). ISBN 978-966-580-230-3
EUR 15,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Horpynyc, V. O.
Morfolohija ukrains'koi movy / V. O. Horpynyc. Kiev: Akademija, 2004. 336 S. (Al'ma-mater). ISBN 966-580-179-1
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kocerhan, M. P.
Osnovy zistavnoho movoznavstva / M. P. Kocerhan. Kiev: Akademija, 2006. 424 S. (Al'ma-mater). ISBN 966-580-213-5
EUR 15,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Bacevyc, F. S.
Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky. 2-e vyd., dop. / F. S. Bacevyc. Kiev: Akademija, 2009. 376 S. (Al'ma-mater). ISBN 978-966-580-302-7
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Bondar, O. I., Karpenko, Ju. O., Mykytyn-Družynec', M. L.
Sucasna ukrains'ka mova / O. I., Karpenko, Ju. O., Mykytyn-Družynec', M. L. Bondar. Kiev: Akademija, 2006. 368 S. (Al'ma-mater). ISBN 966-580-217-8
EUR 15,00 (Zurzeit vergriffen (vorbestellbar))
Dudyk, P. S., Lytovcenko, V. M.
Sucasna ukrains'ka mova. Zavdannja i vpravy / P. S., Lytovcenko, V. M. Dudyk. Kiev: Akademija, 2007. 264 S. (Al'ma-mater). ISBN 978-966-580-277-8
EUR 15,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Bacevyc ,F. S.
Filosofija movy. Istorija linhvofilosofs'kych ucen' / F. S. Bacevyc . Kiev: Akademija, 2008. 240 S. (Al'ma-mater). ISBN 978-966-580-256-3
EUR 15,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Olijnyk, O., Šynkaruk, V.
Kul'tura movlennja. Navcal'nyj posibnyk / O., Šynkaruk, V. Olijnyk. Kiev: Kondor, 2008. 296 S. ISBN 978-966-351-199-3
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Olijnyk, O., Šynkaruk, V.
Dilove movlennja. Navcal'nyj posibnyk / O., Šynkaruk, V. Olijnyk. Kiev: Kondor, 2009. 262 S. ISBN 978-966-351-201-3
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Klymova, K. Ja.
Osnovy kul'tury i techniky movlennja. Navcal'nyj posibnyk / K. Ja. Klymova. Kiev: Lira-K, 2007. 236 S. ISBN 978-966-351-016-1
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Turovs'ka, L. V., Vasyl'kova, L. M.
Novi slova ta znachennja : slovnyk / In-t ukr. movy NAN Ukrai'ny / L. V., Vasyl'kova, L. M. Turovs'ka. Kyiv: Dovira, 2008. 271 S. ISBN 978-966-507-248-5
EUR 22,00 (Zurzeit vergriffen (vorbestellbar))
Ukrains'kyj pravopys. Kyiv: Naukova dumka, 2010. 288, Gebunden S. (Jurydycna ta ekonomicna nauka. Pidrucnyky ta navcal'ni posibnyky). ISBN 978-966-00-1023-0
EUR 14,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Baturyns'ka starovyna. Zbirnyk naukovych prac'. Mova:ukrains'ka i anhlijs'ka. Kiev: Vyd. imeni Oleny Telihy, 2008. 512, Gebunden S. ISBN Baturyns'ka starovyna
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Voznjuk, G. L.
Ukrains'ka mova (za profesijnym sprjamuvannjam) / G. L. Voznjuk. L'viv: Vyd. L'vivs'koi politechniky, 2010. 180 S., Broschiert ISBN 978-966-553-914-8
EUR 14,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Farion, Iryna
Mova – krasa i syla: Suspil'no-kreatyvna rol' ukrains'koi movy v XI – seredyni XIX st. / Iryna Farion. L'viv: Vyd. L'vivs'koi politechniky, 2010. 212 S., Broschiert ISBN 978-966-553-919-3
EUR 14,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Košlan', M. V.
Vognyky vicnosti / M. V. red. Košlan'. L'viv: Vyd. L'vivs'koi politechniky, 2007. 160 S., Broschiert ISBN 978-966-553-673-4
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Vesna, Myroslava
Nimec'ka mova dlja magistriv (technicnych universytetiv) / Myroslava Vesna. L'viv: Vyd. L'vivs'koi politechniky, 2008. 268 S., Hardcover ISBN 978-966-553-681-9
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Antonjuk, G. D.
Latyns'ka mova / G. D. Antonjuk. L'viv: Vyd. L'vivs'koi politechniky, 2006. 172 S., Broschiert ISBN 966-553-547-1
EUR 12,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Andrejcuk, N. I.
Prykladna lingvistyka: kursovi ta vypuskni kvalifikacijni roboty / N. I. Andrejcuk. L'viv: Vyd. L'vivs'koi politechniky, 2008. 124 S., Broschiert ISBN 978-966-553-667-2
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Mukan, N. V.
Anglijs'ka mova dlja menedžeriv. Castyny 1-2 / N. V. Mukan. L'viv: Vyd. L'vivs'koi politechniky, 2007. 320, 304 S., Hardcover ISBN 978-966-553-600-0, 978-966-553-624-6
EUR 46,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Savel'jev, Oleksandr
Istorija Ukrainy. Zovnišnje nezaležne ocinjuvannja. Testovi zavdannja: Posibnyk dlja trenuvannja / Oleksandr Savel'jev. Ternopil': Navčalʹna knyha-Bohdan, 2010. 160 S., Broschiert ISBN 978-966-10-0729-0
EUR 12,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Medyns'ka, Natalija
Sucasna ukrains'ka literaturna mova. Zbirnyk vprav z morfologii: Navcal'nyj posibnyk / Natalija Medyns'ka. Ternopil': Navčalʹna knyha-Bohdan, 2007. 184 S., Broschiert ISBN 978-966-408-251-5
EUR 12,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ševcenko, Je. M.
Latyns'ka mova i osnovy medycnoi terminologii: Navc. Posib. 6-te vyd. Dopušceno MOZ / Je. M. Ševcenko. Kiev: Znannja, 2010. 240 S., Hardcover ISBN 978-617-505-021-7
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Sydoruk, G. I.
Osnovy perekladoznavstva. Translation theory foundations. Metodycna rozrobka / G. I. Sydoruk. Kiev: Kondor, 2009. 284 S., Hardcover ISBN Osnovy perekladoznavstva
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Gryban, G. V., Kuceruk, O. A.
Praktykum z metodyky vykladannja ukrains'koi movy. Navc.-metod. Pos. / G. V., Kuceruk, O. A. Gryban. Kiev: Kondor, 2010. 160 S., Broschiert ISBN 978-966-7982-24-6
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Gryban, G. V.
Metodyka vykladannja ukrains'koi movy v serednij školi. Zošyt-posibnyk dlja laboratornych robit / G. V. Gryban. Kiev: Kondor, 2010. 120 S., Broschiert ISBN Metodyka vykladannja
EUR 13,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Cjurupa, M. V.
Osnovy konfliktologii ta teorii peregovoriv / M. V. Cjurupa. Kiev: Kondor, 2009. 190 S., Broschiert ISBN 978-966-7982-79-3
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Olijnyk, O. B.
Orators'ke mystectvo jurysta. Navcal'nyj posibnyk / O. B. Olijnyk. Kiev: Kondor, 2009. 210 S., Hardcover ISBN 978-966-351-223-5
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Olijnyk, O.B.
Sucasna ukrains'ka mova. Navcal'nyj posibnyk / O.B. Olijnyk. Kiev: Kondor, 2008. 234 S., Hardcover ISBN 978-966-786-30-34
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Olijnyk, O.
Gramatyka ukrains'koi movy. Navcal'nyj posibnyk / O. Olijnyk. Kiev: Kondor, 2017. 544 S., Hardcover ISBN 978-966-351-072-9
EUR 32,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Fesenko, S. G.
Vyvcajemo ukrains'ku movu : univers. posib.: [terminova dopomoga dlja vsich: morfologija, fonetyka, slovotvir, leksyka] / S. G. Fesenko. Doneck: BAO, 2009. 287 S., Hardcover ISBN 978-966-338-597-9
EUR 14,00 (Zurzeit vergriffen (vorbestellbar))
Rosins'ka, Olena Anatoliivna
Kul'tura sucasnoi ukrains'koi movy : dovid. Dlja vsich / Olena Anatoliivna Rosins'ka. Doneck: BAO, 2009. 447 S., Hardcover ISBN 978-966-481-239-6
EUR 15,00 (Zurzeit vergriffen (vorbestellbar))
Cytaj i znaj! Dovidnyk-praktykum z gramatyky i stylistyky ukrains'koi movy. Kyiv: Kyjevo-Mohyljans'ka akademija, 2008. 200 S., Broschiert ISBN 978-966-518-407-2
EUR 14,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
2500 Mužskie i ženskie imena : proischoždenye, znacenie, vybor. Doneck: BAO, 2010. 541 S., Hardcover (Kniga-podarok). ISBN 978-966-338-040-7
EUR 14,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Masenko, Larysa
Narysy z sociolingvistyky. Navcal'nyj posibnyk / Larysa Masenko. Kyiv: Kyjevo-Mohyljans'ka akademija, 2010. 243 S., Broschiert ISBN 987-966-518-537-6
EUR 16,00 (Zurzeit vergriffen (vorbestellbar))
Dems'ka, Orysja
Vstup do leksykografii / Orysja Dems'ka. Kyiv: Kyjevo-Mohyljans'ka akademija, 2010. 268 S., Broschiert ISBN 978-966-518-542-0
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Voznjuk, G. L. ta in.
Ukrains'ka mova (za profesijnym sprjamuvannjam): normy ta kul'tura movlennja / G. L. ta in. Voznjuk. L'viv: Vyd. L'vivs'koi politechniky, 2010. 180 S., Broschiert ISBN 978-966-553-913-1
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Lesnaja, G. M.
Ucebnik ukrainskogo jazyka. Uroven' A1 / G. M. Lesnaja. Moskva: MGIMO, 2010. 120 S., Broschiert ISBN 978-5-9228-0598-8
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Koval', Ganna, Suržuk, Tetjana
Metodyka vykladannja ukrains'koi movy. / Ganna, Suržuk, Tetjana Koval'. Ternopil': Navčalʹna knyha-Bohdan, 2010. 368 S., Broschiert ISBN 978-966-10-0900-3
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ševcuk, S. V., Klymenko, I. V.
Ukrains'ka mova za profesijnym sprjamuvannjam: Pidrucnyk. Pidručnyk. Za programoju MONU. 3-tje vydannja. / S. V., Klymenko, I. V. Ševcuk. Kyiv: Alerta, 2012. 696 S., Hardcover ISBN 978-617-566-013-3 [1]
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kacavec', R. S.
Kul'tura movy u profesijnomu spilkuvanni jurystiv. Navcal'nyj posibnyk / R. S. Kacavec'. Kyiv: Alerta, 2007. 137 S., Broschiert ISBN 978-966-8533-65-5
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kacavec', G. M., Palamar, L. M.
Mova dilovych paperiv. Pidrucnyk. 4-te vydannja / G. M., Palamar, L. M. Kacavec'. Kyiv: Alerta, 2008. 320 S., Hardcover ISBN 978-966-8533-87-7
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ševcuk, S. V.
Praktykum z ukrains'koi movy: Modul'nyj kurs. Navcal'nyj posibnyk / S. V. Ševcuk. Kyiv: Alerta, 2009. 298 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-32-0
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Olijnyk, O. B.
Prokurors'ka rytoryka. Pidrucnyk. / O. B. Olijnyk. Kyiv: Alerta, 2008. 304 S., Hardcover ISBN 978-966-8533-99-0
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Moldovan, V. V., Kacavec', R. S.
Sudova rytoryka: Praktykum. Navcal'nyj posibnyk / V. V., Kacavec', R. S. Moldovan. Kyiv: Alerta, 2006. 199 S., Broschiert ISBN 978-966-8533-36-5
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ševcuk, S. V.
Ukrains'ke dilove movlennja. Navcal'nyj posibnyk.7 -me vydannja. / S. V. Ševcuk. Kyiv: Alerta, 2010. 301 S., Hardcover ISBN 978-617-566-024-9
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Valjuch, Z. O., Mišcenko, N. L.
Ukrains'ka mova. Zovnišnje nezaležne ocinjuvannja. Kompleksnyj universal'nyj dovidnyk / Z. O., Mišcenko, N. L. Valjuch. Charkiv: Belkar-knyga, 2010. 208 S. ISBN Ukrains'ka mova Valjuch
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Zubkov, M. G.
Sucasna ukrains'ka dilova mova. 9-te vyd. / M. G. Zubkov. Charkiv: Vesna, 2010. 400 S., Broschiert ISBN Sucasna ukrains'ka dilova-Zubkov
EUR 15,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Spivak, T. K.
Ukrains'ka mova.Slovnyk +dovidnyk.Pocatkova škola / T. K. Spivak. Charkiv: Vesna, 2010. 464 S., Hardcover ISBN Ukrains'ka mova.Slovnyk-Spivak
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Spivak, T. K.
Razom. Okremo. Cerez defys. Slovnyk-dovidnyk / T. K. Spivak. Charkiv: Vesna, 2009. 576 S., Hardcover ISBN Razom. Okremo
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Partola, ?. M.
Russkij jazyk / ?. M. Partola. Charkiv: Vesna, 2010. 288 S., Broschiert ISBN Russkij jazyk-Partola
EUR 14,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Popko, O. G.
Sucasnyj ukrains'kyj pravopys. Pidrucnyk / O. G. Popko. Charkiv: Vesna, 2010. 192 S., Broschiert ISBN Sucasnyj ukrains'kyj-Popko
EUR 14,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Popko, O. G.
Ukrains'ka mova. 2-e vyd. / O. G. Popko. Charkiv: Vesna, 2010. 432 S., Broschiert ISBN Ukrains'ka mova-Popko
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Marcenko, A. S.
KD-2010.Ukrains'ka mova i literature / A. S. Marcenko. Charkiv: Vesna, 2010. 704 S., Broschiert ISBN KD-2010.Ukrains'ka mova i
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Spivak, T. K.
SiT.Sucasnyj ukrains'kyj pravopys / T. K. Spivak. Charkiv: Vesna, 2010. 192 S., Broschiert ISBN SiT.Sucasnyj ukrains'kyj
EUR 14,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Marcenko, O. D.
ZNO-2010.Ukrains'ka mova i literature. 2-e vyd. / O. D. Marcenko. Charkiv: Vesna, 2010. 168 S., Broschiert ISBN ZNO-2010.Ukrains'ka mova
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kapeljušnyj, Anatolij Oleksijovyc
Praktycna stylistyka ukrains'koi movy / Anatolij Oleksijovyc Kapeljušnyj. L'viv: PAIS, 2007. 400 S. ISBN 978-966-7651-61-9
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)