Znannja Ukrainy - Bücher

Sortieren:
49 Bücher insgesamt.
Lokal'ni vijny ta zbrojni konflikty druhoi polovyny XX stolittja (Istoryko-filosof. aspekt). Kiev: Znannja Ukrainy, 2006. 356, Broschiert S. ISBN 966-316-115-9
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Vyšca pedagogicna osvita i nauka Ukrainy: istorija, s'ogodennja ta perspektyvy rozvytku - Ivano-Frankivs'ka oblast'. Kyiv: Znannja Ukrainy, 2010. 335 S., Hardcover (Vyšca pedagogicna osvita i nauka Ukrainy: istorija, s'ogodennja ta perspektyvy rozvytk). ISBN 978-966-316-269-0
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Vyšca pedagogicna osvita i nauka Ukrainy: istorija, s'ogodennja ta perspektyvy rozvytku - AR Krym. Kyiv: Znannja Ukrainy, 2009. 500 S., Hardcover ISBN 978-966-316-262-1
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Vyšca pedagogicna osvita i nauka Ukrainy: istorija, s'ogodennja ta perspektyvy rozvytku - Charkivs'ka oblast'. Kyiv: Znannja Ukrainy, 2009. 431 S., Hardcover ISBN 978-966-316-241-6
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Vyšca pedagogicna osvita i nauka Ukrainy: istorija, s'ogodennja ta perspektyvy rozvytku - Rivens'ka oblast'. Kyiv: Znannja Ukrainy, 2009. 384 S., Hardcover ISBN 978-966-316-265-2
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Anosov, I. P. ta in., APN Ukrainy, Asoc. Rektoriv ped. Un-tiv Jevropy, In-t vyšc. Osvity
Vyšca pedagogicna osvita i nauka Ukrainy: istorija, s'ogodennja ta perspektyvy rozvytku. : Zaporiz'ka oblast' / I. P. ta in., APN Ukrainy, Asoc. Rektoriv ped. Un-tiv Jevropy, In-t vyšc. Osvity Anosov. Kyiv: Znannja Ukrainy, 2009. 431 S., Hardcover ISBN 978-966-316-264-5
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Sauch, P. Ju. ta in., APN Ukrainy, Asoc. rektoriv ped. un-tiv Jevropy, In-t vyšc. Osvity
Vyšca pedagogicna osvita i nauka Ukrainy: istorija, s'ogodennja ta perspektyvy rozvytku. Žytomyrs'ka oblast' / P. Ju. ta in., APN Ukrainy, Asoc. rektoriv ped. un-tiv Jevropy, In-t vyšc. Osvity Sauch. Kyiv: Znannja Ukrainy, 2009. 491 S., Hardcover ISBN 978-966-316-254-6
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kocan, I. Ja. ta in., APN Ukrainy, Asoc. rektoriv ped. un-tiv Jevropy, In-t vyšc. Osvity
Vyšca pedagogicna osvita i nauka Ukrainy: istorija, s'ogodennja ta perspektyvy rozvytku. Volyns'ka oblast' / I. Ja. ta in., APN Ukrainy, Asoc. rektoriv ped. un-tiv Jevropy, In-t vyšc. Osvity Kocan. Kyiv: Znannja Ukrainy, 2009. 415 S., Hardcover ISBN 978-966-316-251-5
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Tjeljetov, Oleksandr Sergijovyc
Marketyngovi doslidžennja / Oleksandr Sergijovyc Tjeljetov. Kyiv: Znannja Ukrainy, 2010. 299 S. ISBN 978-966-316-267-6
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kanygin, Ju. M., Kušerec', V. I.
Programma Spasenija: Biblija v sovremennom predstavlenii. Ros. Mov. / Ju. M., Kušerec', V. I. Kanygin. Kyiv: Znannja Ukrainy, 2010. 500 S., Broschiert ISBN Programma Spasenija
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kanig?n, Ju., Kušerec', V.
Biblija i budušcee nauki. Ros. / Ju., Kušerec', V. Kanig?n. Kyiv: Znannja Ukrainy, 2009. 142 S., Broschiert ISBN 978-966-618-256-5
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Gubers'kyj, L., Andrušcenko, V., Mychal'cenko, M.
Kul'tura. Ideologija. Osobystist': Metodologo-svitogljadnyj analiz / L., Andrušcenko, V., Mychal'cenko, M. Gubers'kyj. Kyiv: Znannja Ukrainy, 2009. 578 S., Broschiert ISBN Kul'tura. Ideologija
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Vjedjernikov, Ju. A., Kucuk, A. M.
Pravoochoronna dijal'nist' v Ukraini / Ju. A., Kucuk, A. M. Vjedjernikov. Kyiv: Znannja Ukrainy, 2009. 219 S., Broschiert ISBN 978-966-316-242-3
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Bakanurs'kyj, Anatolij Grygorovyc
Teatral'no-dramatycnyj slovnyk XX stolittja : [A -Ja] / Anatolij Grygorovyc Bakanurs'kyj. Kyiv: Znannja Ukrainy, 2009. 319 S., Hardcover ISBN 978-966-316-256-0
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kredisov, A. I.
Menedžment v istorycnomu rozvytku jak teorija / A. I. Kredisov. Kyiv: Znannja Ukrainy, 2009. 516 S., Broschiert ISBN 978-966-316-239-3
EUR 33,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
M-vo obrazovanija i nauki Ukrainy [i dr.]
Obrazovanie i pedagogiceskaja mysl' Kryma (XX – nacalo XXI stoletija). T. 2 / M-vo obrazovanija i nauki Ukrainy [i dr.]. Kyiv: Znannja Ukrainy, 2008. 359 S., Hardcover ISBN 978-966-316-218-8
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Varnalij, Z. S.
Podatkova polityka Ukrainy: stan, problemy ta perspektyvy / Z. S. Varnalij. Kyiv: Znannja Ukrainy, 2008. 675 S. ISBN 978-966-316-224-9
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kalyna, Alla Vasylivna
Rynok praci : navc. Posib. / Alla Vasylivna Kalyna. Kyiv: Znannja Ukrainy, 2010. 207 S. ISBN 978-966-618-258-9
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Andrušcenko, Viktor Petrovyc
Rozdumy pro osvitu : statti, narysy, interv’ju. 2-e vyd., dopov. / Viktor Petrovyc Andrušcenko. Kyiv: Znannja Ukrainy, 2008. 819 S. ISBN 978-966-316-235-5
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Goncarov, Jurij Viktorovyc
Svit. Jevropa. Ukraina. Transformacija ekonomiky ta integracija / Jurij Viktorovyc Goncarov. Kyiv: Znannja Ukrainy, 2007. 502 S. ISBN 978-966-316-178-5
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Zajcenko, Neonila, Vorobjova, Susanna
Praktycnyj kurs ukrains'koi movy dlja inozemciv: usne movlennja / Neonila, Vorobjova, Susanna Zajcenko. Kyiv: Znannja Ukrainy, 2010. 324 S., Broschiert ISBN 966-7999-88-2
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Varnalij,Zacharij, Marcenko, Sergij
Rynok suverennych jevroobligacij Ukrainy / Zacharij, Marcenko, Sergij Varnalij. Kyiv: Znannja Ukrainy, 2010. 311 S., Broschiert ISBN 978-966-316-282-9
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kremen, Vasyl'
Elita: vytoky, sutnist', perspektyva / Vasyl' Kremen. Kyiv: Znannja Ukrainy, 2011. 527 S., Broschiert ISBN 978-966-618-264-0
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Antropolohіja prava. Kyïv: Znannja Ukrainy, 2011. 223 S., Broschiert ISBN 978-966-316-290-4
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Drahomanov Mychajlo
Іz naukovoï spadščyny. / Drahomanov Mychajlo. Kyïv: Znannja Ukrainy, 2010. 596 S. ISBN 978-966-316-280-5
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Vyšča pedahohіčna osvіta і nauka Ukraïny: іstorіja sʹohodennja ta perspektyvy rozvytku. Chmelʹnycʹka oblastʹ. Kyïv: Znannja Ukrainy, 2010. 118 S., Hardcover ISBN 978-966-316-270-6
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Vyšča pedahohіčna osvіta і nauka Ukraïny: іstorіja sʹohodennja ta perspektyvy rozvytku. Čerkasʹka oblastʹ. Kyïv: Znannja Ukrainy, 2010. 351 S., Hardcover ISBN 978-966-316-273-7
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Vyšča pedahohіčna osvіta і nauka Ukraïny: іstorіja sʹohodennja ta perspektyvy rozvytku. Mykolaïvsʹka oblastʹ. Kyïv: Znannja Ukrainy, 2010. 448 S., Hardcover ISBN 978-966-316-281-2
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Vyšča pedahohіčna osvіta і nauka Ukraïny: іstorіja sʹohodennja ta perspektyvy rozvytku. Chersonsʹka oblastʹ. Kyïv: Znannja Ukrainy, 2011. 312 S., Hardcover ISBN 978-966-316-284-3
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Vyšča pedahohіčna osvіta і nauka Ukraïny: іstorіja sʹohodennja ta perspektyvy rozvytku. Ternopіlʹsʹka oblastʹ. Kyïv: Znannja Ukrainy, 2011. 279 S., Hardcover ISBN 978-966-316-289-8
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Vyšča pedahohіčna osvіta і nauka Ukraïny: іstorіja sʹohodennja ta perspektyvy rozvytku. Dnіpropetrovsʹka oblastʹ. Kyïv: Znannja Ukrainy, 2011. 295 S., Hardcover ISBN Dnіpropetrovsʹka oblastʹ
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Myronenko O.M.
Konstytucіjnyj sud Ukraïny: іstorіja і sučasnіstʹ, doktryna і praktyka / Myronenko O.M.. Kyïv: Znannja Ukrainy, 2011. 910 S., Hardcover ISBN Konstytucіjnyj sud Ukraïny
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. red. L. L. Taranhul
Podatkovyj slovnyk / red. L. L. Taranhul. Kyïv: Znannja Ukrainy, 2010. 155 S., Broschiert ISBN 978-966-316-283-6
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Vyšča pedahohіčna osvіta і nauka Ukraïny: іstorіja sʹohodennja ta perspektyvy rozvytku. Odesʹka oblastʹ. Kyïv: Znannja Ukrainy, 2012. 320 S., Hardcover ISBN Odesʹka oblastʹ
EUR 23,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Jarošovecʹ V.І.
Іstorіja fіlosofіï: Slovnyk / Jarošovecʹ V.І.. Kyïv: Znannja Ukrainy, 2012. 1088 S., Hardcover ISBN Іstorіja fіlosofіï: Slovnyk
EUR 39,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Vlasova O.І.,Kušerecʹ V.І., Nykonenko Ju.V.
Socіalʹna psycholohіja orhanіzacіj і upravlіnnja / Kušerecʹ V.І., Nykonenko Ju.V. Vlasova O.І.. Kyïv: Znannja Ukrainy, 2012. 467 S., Broschiert ISBN Socіalʹna psycholohіja orhanіzacіj і upravlіnnja
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Eščenko, P. S.,
Kuda dvižetsja globalnaja ėkonomika v XXI veke? / P. S., Eščenko. Kiїv: Znannja Ukrainy, 2012. 479 S., Hardcover ISBN Kuda dvižetsja globalnaja ėkonomika
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Encyklopedіja heopolіtyky. Kyïv: Znannja Ukrainy, 2013. 920 S., Hardcover ISBN 978-966-316--318-5
EUR 56,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Іstorіja fіlosofіï: Slovnyk. Kyïv: Znannja Ukrainy, 2012. 1088 S., Hardcover ISBN Іstorіja fіlosofіï
EUR 43,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Postklasyčna іstorіja. Kyïv: Znannja Ukrainy, 2012. 171 S., Broschiert ISBN Postklasyčna іstorіja
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Socіalʹna psycholohіja orhanіzacіj і upravlіnnja. Kyïv: Znannja Ukrainy, 2012. 467 S., Broschiert ISBN Socіalʹna psycholohіja
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ukraïna: іdentyčnіstʹ u dobu hlobalіzacіï (načerky metadіscіplіnarnoho doslіdžennja). Monohrafіja. Kyïv: Znannja Ukrainy, 2013. 95 S., Broschiert ISBN Ukraïna: іdentyčnіstʹ
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Korupcіja: ekonomіčnі, pravovі ta socіalʹnі problemy zachystu majnovych prav. Kyïv: Znannja Ukrainy, 2012. 123 S., Broschiert ISBN Korupcіja
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kolektyv avtorіv
Antropolohіja prava / Kolektyv avtorіv. Kyïv: Znannja Ukraïny, 2011. 223 S., Broschiert ISBN Antropolohіja prava
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kolektyv avtorіv
Vyšča pedahohіčna osvіta і nauka Ukraïny: іstorіja sʹohodennja ta perspektyvy rozvytku. Lʹvіvsʹka oblastʹ / Kolektyv avtorіv. Kyïv: Znannja Ukraïny, 2013. 368 S., Hardcover ISBN 978-966-316-326-0
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kolektyv avtorіv
Vyšča pedahohіčna osvіta і nauka Ukraïny: іstorіja sʹohodennja ta perspektyvy rozvytku. Černіhіvsʹka oblastʹ / Kolektyv avtorіv. Kyïv: Znannja Ukraïny, 2013. 420 S., Hardcover ISBN 978-966-316-323-9
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kolektyv avtorіv
Heopolіtyka : encyklopedіja / Kolektyv avtorіv. Kyïv: Znannja Ukraïny, 2013. 920 S., Hardcover ISBN Heopolіtyka encyklopedіja
EUR 56,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Varnalіj Z.S., Harmašova O.P.
KONKURENTOSPROMOŽNіSTʹ NACІONALʹNOÏ EKO-NOMІKY:problemy ta prіorytety іnnovacіjnoho zabezpe-čennja / Harmašova O.P. Varnalіj Z.S.. Kyïv: Znannja Ukraïny, 2013. 385 S., Broschiert ISBN 978-966-316-322-2
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kolektyv avtorіv
Slovnyk fіnansovo-ekonomіčnych termіnіv і vyznačenʹ Deržavnoï kaznačejsʹkoï služby Ukraïny / Kolektyv avtorіv. Kyïv: Znannja Ukraïny, 2013. 503 S., Hardcover ISBN 978-966-316-320-8
EUR 31,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)