Pravova jednist' - Bücher

Sortieren:
87 Bücher insgesamt.
Vinnyk, O. M.
Investycijne pravo. Navcal'nyj posibnyk. 2-ge vyd. / O. M. Vinnyk. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 616 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-37-5
EUR 33,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kucerjavenko, N. P.
Nalogovye procedury: pravovaja priroda i klassifikacija. Monografija. ros?js'koju movoju / N. P. Kucerjavenko. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 496 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-45-0
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Moisejev, Je. M. , Džuža, O. M. , Nykyforcuk, D. J. ta in.
Operatyvno-rozšukova dijal'nist'. Navcal'nyj posibnyk / Je. M. , Džuža, O. M. , Nykyforcuk, D. J. ta in. Moisejev. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 310 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-50-4
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Bilousov, Ju. V., Vatras, V. A., Gryn'ko, S. D. ta in
Cyvil'ne pravo Ukrainy : Navcal'nyj posibnyk / Ju. V., Vatras, V. A., Gryn'ko, S. D. ta in Bilousov. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 536 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-34-4
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Charitonov, Je. O., Golubjeva, N. Ju.
Cyvil'ne ta simejne pravo. Pidrucnyk / Je. O., Golubjeva, N. Ju. red. Charitonov. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 968 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-42-9
EUR 49,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Kovaliv, M. V. Kisil', Z. R., Kalajanov D.
Administratyvna dijal'nist'. Navcal'nyj posibnyk / M. V. Kisil', Z. R., Kalajanov D. red. Kovaliv. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 432 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-19-1
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Andruško, P. P., Berzina, P. S.
Al'manach kryminal'nogo prava. Zbirnyk statej. Vypusk 1 / P. P., Berzina, P. S. red. Andruško. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 424 S., Hardcover ISBN 978-966-8533-09-2
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Majdanik, R. A.
Al'manach civilistiki. Sbornik statej. Vypusk 1 / R. A. red. Majdanik. Kyiv: Pravova jednist', 2008. 312 S., Hardcover ISBN 978-966-8533-79-2
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Majdanik, R. A.
Al'manach civilistiki. Sbornik statej. Vypusk 2 / R. A. red. Majdanik. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 384 S., Hardcover ISBN 978-966- 2183-79-5
EUR 33,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Nor, V. T.
Apeljacijne ta kasacijne oskaržennja sudovych rišen' u kryminal'nomu sudocynstvi Ukrainy. Naukovo-praktycnyj posibnyk / V. T. red. Nor. Kyiv: Pravova jednist', 2010. 144 S., Broschiert ISBN 978-617-566-008-9
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Vinnyk, O. M.
Gospodars'ke pravo. Navcal'nyj posibnyk. 2-ge vydannja (zmin. ta dopov.) / O. M. Vinnyk. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 768 S., Hardcover ISBN 978-966-8533-91-4
EUR 33,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kossak, V. M.
Gospodars'kyj kodeks Ukrainy. Naukovo-praktycnyj komentar.Stanom na 27.08 / V. M. Kossak. Kyiv: Pravova jednist', 2010. 672 S., Hardcover ISBN Gospodars'kyj kodeks
EUR 49,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Džuža, O. M.
Ekonomicna bezpeka. Navcal'nyj posibnyk / O. M. red. Džuža. Kyiv: Pravova jednist', 2010. 368 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-12-2
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Vavryncuk,
Etnopolitycna bezpeka v systemi nacional'noi bezpeky Ukrainy na etapi sucasnogo deržavotvorennja. Monografija / Vavryncuk. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 288 S., Broschiert ISBN 978-966-2183-33-7
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Fedorcuk, N. B., Nor, V. T.
Zachyst prav poterpilych vid zlocynu v anglo-amerykans'kij pravovij systemi ta kryminal'nomu sudocynstvi Ukrainy. Monografija / N. B., Nor, V. T. Fedorcuk. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 192 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-29-0
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Mirošnycenko, A. M., Marusenko, R. I.
Zemel'nyj kodeks Ukrainy. 2-ge vydannja. Naukovo-praktycnyj komentar + CD. +Dodatok Stanom na 01.04.2010 / A. M., Marusenko, R. I. Mirošnycenko. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 504 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-41-2
EUR 39,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Tertyšnyk, V. M.
Zrazky jurydycnych dokumentiv: Nastil'na knyga slidcogo. Navcal'nyj posibnyk / V. M. Tertyšnyk. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 344 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-27-6
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kormyc, A. I.
Istorija vcen' pro deržavu ta pravo. Navcal'nyj posibnyk / A. I. Kormyc. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 312 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-44-3
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Majdanyk, R. A.
Kyivs'ka škola cyvilistyky. (Do 175-riccja KNU im.T.G.Ševcenka 1834-2009 rr.). Ukr.ta ros.movamy / R. A. Majdanyk. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 334 S., Hardcover ISBN Kyivs'ka škola cyvilistyky
EUR 99,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Charytonova, O. I., Kivalov, S. V.
Kodeks administratyvnogo sudocynstva Ukrainy. Naukovo-praktycnyj komentar / O. I., Kivalov, S. V. red. Charytonova. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 656 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-28-3
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Stefancuk, R. O.
Kodyfikacija cyvil'nogo zakonodavstva na Ukrains'kych zemljach : u 2-ch tt. / R. O. Stefancuk. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 1160,123 S., Hardcover ISBN Kodyfikacija cyvil'nogo
EUR 159,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Pogorilko, V. F., Fedorenko, V. L.
Konstytucijne pravo Ukrainy. Pidrucnyk / V. F., Fedorenko, V. L. Pogorilko. Kyiv: Pravova jednist', 2010. 432 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-77-1
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Marcenko, V. V.
Konstytucijno-pravovyj status urjadu v krainach JeS (na prykladi Francii, Federatyvnoi Respubliky Nimeccyny, Ispanii) / V. V. Marcenko. Kyiv: Pravova jednist', 2010. 216 S., Hardcover ISBN Konstytucijno-pravovyj status
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Omel'cuk,
Kryminal'ne pravo Ukrainy. Zagal'na castyna. Navc. Posibnyk / Omel'cuk. Kyiv: Pravova jednist', 2010. 208 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-89-4
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Jacenko,
Kryminal'ne pravo Ukrainy. Praktykum. Navcal'nyj posibnyk / Jacenko. Kyiv: Pravova jednist', 2010. 640 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-76-4
EUR 33,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Andruška, P. P., Goncarenka, V. G., Fesenka, Je. V.
Kryminal'nyj kodeks Ukrainy. U 2-ch tt. 3-tje vydannja. Naukovo-praktycnyj komentar / P. P., Goncarenka, V. G., Fesenka, Je. V. Andruška. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 964, 628 S., Hardcover ISBN 978-966-373-575-7
EUR 69,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Nor, V. T.
Kryminal'nyj proces. Testy. Navcal'nyj posibnyk / V. T. Nor. Kyiv: Pravova jednist', 2010. 376 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-58-0
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Bogatyr'ov, I. G.
Kryminal'no-vykonavce pravo Ukrainy. Pidrucnyk za vymogamy kredytno-modul'noi systemy / I. G. Bogatyr'ov. Kyiv: Pravova jednist', 2008. 352 S., Hardcover ISBN 978-966-8533-93-8
EUR 24,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Matvijcuk, V. K., Char', I. O.
Kryminal'no-procesual'nyj kodeks Ukrainy. Naukovo-praktycnyj komentar / V. K., Char', I. O. Matvijcuk. Kyiv: Pravova jednist', 2010. 460 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-92-4
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Pogribnyj, S. O.
Mechanizm ta pryncypy reguljuvannja dogovirnych vidnosyn u cyvil'nomu pravi Ukrainy. Monografija / S. O. Pogribnyj. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 304 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-46-7
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Komzjuk, A. G., Pogribnyj, O. O., Kaljužnyj, R. A.
Mytnyj kodeks Ukrainy. Naukovo-praktycnyj komentar / A. G., Pogribnyj, O. O., Kaljužnyj, R. A. Komzjuk. Kyiv: Pravova jednist', 2008. 757 S., Hardcover ISBN 978-966-8533-84-6
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Cerkes, M. Ju.
Mižnarodne pravo. Pidrucnyk / M. Ju. Cerkes. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 392 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-16-0
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Nurullajev, I.
Mižnarodno-pravove spivrobitnyctvo v systemi Rady Jevropy u borot'bi z korupcijeju. Monografyja / I. Nurullajev. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 160 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-72-6
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kucerjavenko,N. P.
Nalogovyj process. Ucebnoe posobie / N. P. Kucerjavenko. Kyiv: Pravova jednist', 2010. 392 S., Hardcover ISBN Nalogovyj process
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Djakovyc, M. M.
Notarial'ne pravo Ukrainy. Navcal'nyj posibnyk / M. M. Djakovyc. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 686 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-59-7
EUR 33,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kucerjavenko, M. P.
Podatkove pravo. Akademicnyj kurs. Pidrucnyk / M. P. Kucerjavenko. Kyiv: Pravova jednist', 2008. 704 S., Hardcover ISBN 978-966-8533-95-2
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kucerjavenko, M. P.
Podatkovi procedury: pravova pryroda i klasyfikacija. Monografija / M. P. Kucerjavenko. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 460 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-55-9
EUR 38,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kolodij, A. M., Olijnyk, A. Ju.
Prava, svobody ta obov'jazky ljudyny i gromadjanyna v Ukraini. Pidrucnyk / A. M., Olijnyk, A. Ju. Kolodij. Kyiv: Pravova jednist', 2008. 352 S., Hardcover ISBN 978-966-8533-72-3
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kossak, V. M., Mychajdiv, M. O.
Pravove reguljuvannja inozemnych investycij ta mižnarodnoi technicnoi dopomogy v Ukraini. Pidrucnyk / V. M., Mychajdiv, M. O. Kossak. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 308 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-70-2
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kolodij, A. M., Olijnyk, A. Ju.
Pravoznavstvo. Pidrucnyk. 2-ge vydannja / A. M., Olijnyk, A. Ju. Kolodij. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 792 S., Hardcover ISBN 978-966-3733-77-7
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kazmirenko, L. I.
Psychologija slidcoi dijal'nosti. Navcal'nyj posibnyk / L. I. Kazmirenko. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 200 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-20-7
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Djakovyc, M. M.
Simejne pravo Ukrainy. Navcal'nyj posibnyk / M. M. Djakovyc. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 512 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-05-4
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Inšyn, M. I., Šopina, I. M.
Slovnyk zakonodavcych i normatyvnych terminiv. Termin. Slovnyk / M. I., Šopina, I. M. Inšyn. Kyiv: Pravova jednist', 2008. 487 S., Hardcover ISBN 978-966-8533-85-3
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Galaj, A. O., Stecenko, S. G.
Sudovi ta pravoochoronni organy Ukrainy. Navcal'nyj posibnyk za vymogamy kredytno-modul'noi systemy / A. O., Stecenko, S. G. Galaj. Kyiv: Pravova jednist', 2008. 208 S., Hardcover ISBN 978-966-8533-75-4
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Skakun, O. F.
Teorija prava i deržavy. 2-ge vydannja. Pidrucnyk / O. F. Skakun. Kyiv: Pravova jednist', 2010. 520 S., Hardcover ISBN Teorija prava
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Romovs'ka, Z. V.
Ukrains'ke simejne pravo. Pidrucnyk / Z. V. Romovs'ka. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 500 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-21-4
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Romovs'ka, Z. V.
Ukrains'ke cyvil'ne pravo. Zagal'na castyna. Pidrucnyk / Z. V. Romovs'ka. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 598 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-66-5
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Romovs'ka, Z. V.
Ukrains'ke cyvil'ne pravo. Spadkove pravo. Pidrucnyk / Z. V. Romovs'ka. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 252 S., Hardcover ISBN 978-966-218-369-6
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Voronova, L. K.
Finansove pravo. Navcal'nyj posibnyk za vymogamy kredytno-modul'noi systemy / L. K. Voronova. Kyiv: Pravova jednist', 2009. 396 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-11-5
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Charitonov, Je. O., Charitonova, O. I, Stefancuk, R. O.
Cyvil'nyj kodeks Ukrainy. Naukovo-praktycnyj komentar. 3-tje vydannja / Je. O., Charitonova, O. I, Stefancuk, R. O. Charitonov. Kyiv: Pravova jednist', 2010. 752 S., Hardcover ISBN 978-966-2183-97-9
EUR 40,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Charitonova, O. I.
Cyvil'nyj procesual'nyj kodeks Ukrainy. Naukovo-praktycnyj komentar / O. I. Charitonova. Kyiv: Pravova jednist', 2010. 648 S., Hardcover ISBN 978-617-566-007-2
EUR 33,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Bjudžetnyj kodeks Ukrainy. 18.01.2011. Kyiv: Pravova Jednist', 2011. 112 S., Broschiert ISBN Bjudžetnyj kodeks 18.01.2011
EUR 12,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Gospodars'kyj kodeks Ukrainy. 18.01.2011. Kyiv: Pravova Jednist', 2011. 160 S., Broschiert ISBN Gospodars'kyj kodeks 18.01.2011
EUR 12,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Gospodars'ko-procesual'nyj kodeks Ukrainy. 18.01.2011. Kyiv: Pravova Jednist', 2011. 68 S., Broschiert ISBN Gospodars'ko-procesual'nyj 18.01.2011
EUR 10,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Žytlovyj kodeks URSR. 01.12.2010. Kyiv: Pravova Jednist', 2010. 58 S., Broschiert ISBN Žytlovyj kodeks 01.12.2010
EUR 10,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Zakon Ukrainy "Pro sudoustrij i status suddiv". 18.01.2011. Kyiv: Pravova Jednist', 2011. 144 S., Broschiert ISBN Pro sudoustrij i status suddiv 18.01.2011
EUR 12,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Zemel'nyj kodeks Ukrainy. 3-tje vydannja. Naukovo-praktycnyj komentar.Stanom na 01.01.2011. Kyiv: Pravova Jednist', 2011. 88 S., Broschiert ISBN Naukovo-praktycnyj komentar Zemel'nyj kodeks 01.01.2011
EUR 11,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kodeks administratyvnogo sudocynstva Ukrainy. 18.01.2011. Kyiv: Pravova Jednist', 2011. 128 S., Broschiert ISBN Kodeks administratyvnogo sudocynstva 18.01.2011
EUR 12,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kodeks zakoniv pro pracju Ukrainy. 18.01.2011. Kyiv: Pravova Jednist', 2011. 88 S., Broschiert ISBN Kodeks zakoniv 18.01.2011
EUR 11,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporušennja. Naukovo-praktycnyj komentar. 4-te vydannja. 18.01.2011. Kyiv: Pravova Jednist', 2011. 216 S., Broschiert ISBN Kodeks Ukrainy pro administratyvni . 18.01.2011
EUR 14,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kryminal'nyj kodeks Ukrainy. 18.01.2011. Kyiv: Pravova Jednist', 2011. 174 S., Broschiert ISBN Kryminal'nyj kodeks 18.01.2011
EUR 12,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kryminal'no-procesual'nyj kodeks Ukrainy. 18.01.2011. Kyiv: Pravova Jednist', 2011. 200 S., Broschiert ISBN Kryminal'no-procesual'nyj 18.01.2011
EUR 14,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Podatkovyj kodeks Ukrainy. (m'jakyj). 10.12.2010. Kyiv: Pravova Jednist', 2011. 584 S., Broschiert ISBN Podatkovyj kodeks 10.12.2010
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Podatkovyj kodeks Ukrainy. (tverdyj). 10.12.2010. Kyiv: Pravova Jednist', 2011. 488 S., Hardcover ISBN Podatkovyj kodeks tverdyj
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Simejnyj kodeks Ukrainy. 18.01.2011. Kyiv: Pravova Jednist', 2011. 78 S., Broschiert ISBN Simejnyj kodeks 18.01.2011
EUR 11,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Cyvil'nyj kodeks Ukrainy. 18.01.2011. Kyiv: Pravova Jednist', 2011. 308 S., Broschiert ISBN Cyvil'nyj kodeks 18.01.2011
EUR 15,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Cyvil'nyj procesual'nyj kodeks Ukrainy. 18.01.2011. Kyiv: Pravova Jednist', 2011. 152 S., Broschiert ISBN Cyvil'nyj procesual'nyj 18.01.2011
EUR 12,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Mirošnycenko, A. M., Marusenko, R. I.
Zemel'nyj kodeks Ukrainy. 3-tje vydannja. Naukovo-praktycnyj komentar.Stanom na 01.01.2011 / A. M., Marusenko, R. I. Mirošnycenko. Kyiv: Pravova Jednist', 2011. 516 S., Hardcover ISBN Zemel'nyj kodeks 01.01.2011
EUR 45,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kaljužnyj, R. A, Inšyn, N. I., Šopina, I. M.
Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporušennja. Naukovo-praktycnyj komentar. 4-te vyd. / R. A, Inšyn, N. I., Šopina, I. M. Kaljužnyj. Kyiv: Pravova Jednist', 2011. Hardcover ISBN Kodeks Ukrainy pro administratyvni Naukovo-praktycnyj komentar.
EUR 49,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Berzin (uporjadnyk)
Postanovy plenumu Verchovnogo Sudu u kryminal'nych spravach. / Berzin (uporjadnyk). Kyiv: Pravova Jednist', 2011. 400 S., Broschiert ISBN Postanovy plenumu
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kucharjev, O. Je.
Spadkove pravo Ukrainy. Navcal'no-praktycnyj posibnyk / O. Je. Kucharjev. Kyiv: Pravova Jednist', 2011. 222 S., Hardcover ISBN Spadkove pravo Kucharjev
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Romovs'ka, Z. V.
Ukrains'ke cyvil'ne pravo. Pravo vlasnosti. Pidrucnyk / Z. V. Romovs'ka. Kyiv: Pravova Jednist', 2011. 246 S., Hardcover ISBN Ukrains'ke cyvil'ne pravo Romovs'ka
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Djakovyc, M. M.
Elektronni rejestry v dijal'nosti notariusiv Ukrainy. Navcal'no-metodycnyj posibnyk. / M. M. Djakovyc. Kyiv: Pravova Jednist', 2011. 344 S., Hardcover ISBN Elektronni rejestry
EUR 31,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Roina
Dijal'nist' sudovych i pravoochoronnych organiv Ukrainy. Normatyvno-pravove reguljuvannja / Roina: Pravova Jednist', 2011. 424 S., Broschiert ISBN Dijal'nist' sudovych Roina
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kisil', Z. R.
Administratyvne pravo. Navcal'nyj posibnyk. 3-tje vydannja. / Z. R. Kisil'. Kiev: Pravova jednist', 2011. 696 S., Hardcover ISBN Administratyvne pravo.
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Roina, O. M. (uporjadnyk)
Vykonavce provadžennja v Ukraini. (zbirnyk zakonodavcych aktiv). / O. M. (uporjadnyk) Roina. Kiev: Pravova jednist', 2011. 112 S., Broschiert ISBN Vykonavce provadžennja
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Ro?na, O. M. (uporjadnyk)
Zakonodavstvo Ukrainy pro borot'bu z korupcijeju (zbirnyk zakonodavcych aktiv). / O. M. (uporjadnyk) Ro?na. Kiev: Pravova jednist', 2011. 104 S., Broschiert ISBN 978-617-566-084-3
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ro?na, O. M.
Hospodars'kyj proces. Praktycnyj posibnyk. / O. M. Ro?na. Kiev: Pravova jednist', 2011. 192 S., Hardcover ISBN Hospodars'kyj proces
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Roina, O. M.
Dijal'nist' sudovych i pravoochoronnych orhaniv Ukrainy. (zbirnyk zakonodavcych aktiv). / O. M. Roina. Kiev: Pravova jednist', 2011. 424 S., Broschiert ISBN Dijal'nist' sudovych
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Mirošnycenko, A. M., Marusenko, R. I.
Zemel'nyj kodeks Ukraiiny. 4-te vydannja. Naukovo-praktycnyj komentar. Stanom na 01.09.2011 / A. M., Marusenko, R. I. Mirošnycenko. Kiev: Pravova jednist', 2011. 520 S., Hardcover ISBN Zemel'nyj kodeks Ukra?ny
EUR 44,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Rotan', V. H.
Naukovo-praktycnyj komentar zakonodavstva Ukrainy pro pracju. 14-te vydannja. / V. H. Rotan'. Kiev: Pravova jednist', 2011. 672 S., Hardcover ISBN pro pracju
EUR 44,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Nor, V. T.
Osnovy zahal'noi ta jurydycnoi psycholohi: Kurs lekcij. Navc. pos. / V. T. Nor. Kiev: Pravova jednist', 2011. 224 S., Hardcover ISBN Osnovy zahal'noi
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Berzin, P. S. (uporjadnyk)
Postanovy plenumu Verchovnoho Sudu u kryminal'nych spravach. / P. S. (uporjadnyk) Berzin. Kiev: Pravova jednist', 2011. 392 S., Broschiert ISBN kryminal'nych spravach
EUR 23,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Roina, O. M. (uporjadnyk)
Postanovy plenumu Verchovnoho Sudu u cyvil'nych spravach. / O. M. (uporjadnyk) Roina. Kiev: Pravova jednist', 2011. 400 S., Broschiert ISBN Postanovy plenumu-cyvil'nych spravach
EUR 23,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Fursa, S. Ja.
Procesual'na dokumentacija u cyvil'nych spravach: teorija, metodyka, praktyka. 3-tje vydannja. Naukovo-praktycnyj posibnyk. / S. Ja. Fursa. Kiev: Pravova jednist', 2011. Hardcover ISBN Procesual'na dokumentacija
EUR 52,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Djakovyc, M. M.
Simejne pravo Ukrainy. 2-he vydannja. Navcal'nyj posibnyk. / M. M. Djakovyc. Kiev: Pravova jednist', 2012. 552 S., Hardcover ISBN 978-617-566-092-8
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Skakun, O. F.
Teorija prava i deržavy. 3-tje vydannja. Pidrucnyk. / O. F. Skakun. Kiev: Pravova jednist', 2011. 526 S., Hardcover ISBN 978-966-8533-97-6
EUR 23,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)