Naukova dumka - Bücher

Sortieren:
46 Bücher insgesamt.
Slovnik frazeologizmiv ukrains'koi movy. Kyi'v: Naukova dumka, 2008. 1104 S. ISBN 978-966-00-0880-5
EUR 37,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Golovašcuk, S.
Orfograficnij slovnik skladnich sliv ukrains'koi movy / S. Golovašcuk. Kyi'v: Naukova dumka, 2008. 288 S., Hardcover ISBN 978-966-00-0758-1
EUR 14,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Etimologicnyj slovnyk ukrains'koi movy: V 7 t. T. 5. : Litera K. Kyi'v: Naukova dumka, 2006. 703 S. ISBN 966-00-0195-9
EUR 37,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Skripnik, L. G., Dzjatkivs'ka, N. P.
Vlasni imena Ljudej Slovnik-dovidnik / L. G., Dzjatkivs'ka, N. P. Skripnik. Kyi'v: Naukova dumka, 2005. 335 S. ISBN Vlasni imena
EUR 13,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Istorija Ukrains’kogo seljanstva. Narisi: V 2 t.T.1-2. Kyi'v: Naukova dumka, 2006. 1284 S. ISBN Istorija Ukrains’kogo seljanstva
EUR 37,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Enciklopedija istorii Ukrainy: V 8 t. T.5.. Kyi'v: Naukova dumka, 2009. 560 S. ISBN 978-966-00-0837-6
EUR 41,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Istorija ukrains'koi kul'turi. Tom 4, Kniga 1-2. Kyi'v: Naukova dumka, 2008. 1008, 1294 S. ISBN 966-00-0188-6, 978-966-00-0806-9
EUR 89,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Godovana, M. P.
Slovnyk-dovidnyk nazv osib za vydom dijal'nosti / M. P. Godovana. Kyiv: Naukova Dumka, 2009. 172 S. ISBN 978-966-00-0828-7
EUR 13,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ukrains'kyj pravopys. Kyiv: Naukova dumka, 2010. 288, Gebunden S. (Jurydycna ta ekonomicna nauka. Pidrucnyky ta navcal'ni posibnyky). ISBN 978-966-00-1023-0
EUR 14,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ukrains'ka naukova terminolohija. Problemy perekladu. Kyiv: Naukova dumka, 2009. 342 S., Hardcover ISBN 978-966-00-0958-5
EUR 14,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
In-t literatury im.T.G.Ševcenka, Žulyns'kyj, M. G.
Nacija. Kul'tura. Literatura: nacional'no-kul'turni mify ta idejno-estetycni pošuky ukrains'koi literatury / Žulyns'kyj, M. G. In-t literatury im.T.G.Ševcenka. Kyiv: Naukova Dumka, 2010. 560 S. ISBN 978-966-00-0899-6
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Galuzynskaja, V. S.
Fenomen Patona. Portret v ynter'ere dvuch stoletyj / V. S. Galuzynskaja. Kyiv: Naukova Dumka, 2010. 264 S. ISBN Fenomen Patona
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Sergijenko, I. V. ta in.
Stan ta perspektyvy rozvytku informatyky v Ukraini. NAN Ukrainy, Viddilennja informatyky NAN Ukrainy / I. V. ta in. Sergijenko. Kyiv: Naukova dumka, 2010. 1008 S. ISBN 978-966-00-0972-0
EUR 39,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Andros, Je. I. NAN Ukrainy, Instytut filosofii im. G. S. Skovorody NAN Ukrainy
Grani ljuds'kogo buttja: pozytyvni ta negatyvni vymiry antropokul'turnogo / Je. I. NAN Ukrainy, Instytut filosofii im. G. S. Skovorody NAN Ukrainy red. Andros. Kyiv: Naukova dumka, 2010. 352 S. ISBN 978-966-00-0952-6
EUR 25,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
ENCYKLOPEDIJa ISTORII UKRAINY: V 8 t. T.6. Kyiv: Naukova dumka, 2009. 784 S., Hardcover ISBN 978-966-00-1028-1
EUR 38,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
ENCYKLOPEDIJa ISTORII UKRAINY: V 8 t. T.7. Kyiv: Naukova dumka, 2010. 774 S., Hardcover ISBN 978-966-00-1061-1
EUR 38,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
ISTORIJa UKRAINS'KOI KUL''TURY: U 5 t. T. 5. Kn.1.. Kyiv: Naukova dumka, 2010. 864 S., Hardcover ISBN ISTORIJa UKRAINS'KOI KUL''TURY 5-1
EUR 44,00 (Zurzeit vergriffen (vorbestellbar))
Ukraïnsʹkyj pravopys. Kyïv: NAUKOVA DUMKA, 2012. 288 S. ISBN Ukraïnsʹkyj pravopys
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Matveev A.
TAKAJa BECPOŠčADNAJa LJuBOVʹ. Povesty, rasskazы. / Matveev A.. Kyïv: NAUKOVA DUMKA, 2012. 208 S. ISBN TAKAJa BECPOŠčADNAJa
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
ETYMOLOHІČNYJ SLOVNYK UKRAÏNSʹKOÏ MOVY T. 6.. Kyïv: NAUKOVA DUMKA, 2012. 568 S. ISBN ETYMOLOHІČNYJ SLOVNYK-6
EUR 34,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
ENCYKLOPEDІJa ІSTORІÏ UKRAÏNY: T. 8. Lіtery Pa-Pryk. Kyïv: NAUKOVA DUMKA, 2011. 520 S. ISBN ENCYKLOPEDІJa ІSTORІÏ-8
EUR 41,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ahejeva, V. P.
Іstorіja ukraïnsʹkoï kulʹtury v 5t.: T5. Kn. 2 / V. P. Ahejeva. Kyïv: Naukova dumka, 2011. 1032 S., Hardcover ISBN 978-966-00-0874-0
EUR 53,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Lvy i "Lisy" ukrainskoj politiki: O vlastvujuščej ėlite. Kiїv: Naukova dumka, 2010. 344 S., Hardcover ISBN 978-966-00-0914-3
EUR 15,00 (Sofort lieferbar)
SLOVNYK UKRAÏNSʹKOÏ MOVY: V 20 t. T.1. Kyïv: Naukova dumka, 2010. 912 S., Hardcover ISBN 978-966-00-1051-2, 978-966-00-1050-5
EUR 55,00 (Sofort lieferbar)
Sochanʹ, Y.
Fylosofyja blahotvorytelʹnosty. Sčastʹe y hrech : naučnoe yzdanye / Y. Sochanʹ. Kyïv: Naukova dumka, 2010. 288 S., Hardcover ISBN 978-966-00-1054-3
EUR 20,00 (Sofort lieferbar)
Holovaščuk, S. І.
Slovnyk-dovіdnyk z ukraïnsʹkoho lіteraturnoho slovovžyvannja / S. І. Holovaščuk. Kyïv: Naukova dumka, 2010. 432 S., Hardcover ISBN 978-966-00-1066-6
EUR 20,00 (Sofort lieferbar)
SLOVNYK UKRAÏNSʹKOÏ MOVY: V 20 t.: T.2.. Kyïv: Naukova dumka, 2012. 976 S., Hardcover ISBN 978-966-00-1273-8, 978-966-00-1050-5
EUR 55,00 (Sofort lieferbar)
Kein Bild. Kostenko, L., Olesʹ, O., Symonenko, V., Stus, V.
Poezіja. / L., Olesʹ, O., Symonenko, V., Stus, V. Kostenko. Kyïv: Naukova dumka, 2013. 372 S., Hardcover ISBN 978-966-00-0735-2
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. ENCYKLOPEDІJa ІSTORІÏ UKRAÏNY: T.9. Kyïv: Naukova dumka, 2012. 944 S., Hardcover ISBN ENCYKLOPEDІJa T.9
EUR 48,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. ІSTORІJa UKRAÏNSʹKOÏ KULʹTURY: U 5 t. T. 5. Kn.2.. Kyïv: Naukova dumka, 2011. 1032 S., Hardcover ISBN ІSTORІJa UKRAÏNSʹKOÏ KULʹTURY 5,2
EUR 53,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. ІSTORІJa UKRAÏNSʹKOÏ KULʹTURY: U 5 t. T. 5. Kn.3.. Kyïv: Naukova dumka, 2012. 950 S., Hardcover ISBN ІSTORІJa UKRAÏNSʹKOÏ KULʹTURY 5,3
EUR 56,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. ІSTORІJa UKRAÏNY : ChRESTOMATІJa.. Kyïv: Naukova dumka, 2013. 1056 S., Hardcover ISBN 978-966-00-1312-4
EUR 55,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Іstorіja ukraïnsʹkoï kulʹtury u p"jaty tomach dev"jaty knyhach. Kyïv: Naukova dumka, 2013. Hardcover ISBN Іstorіja ukraïnsʹkoï kulʹtury-9
EUR 412,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild.
Іstorіja ukraïnsʹkoï lіteratury : u 12-ty t. - T. 1: Davnja lіteratura (Ch – perša polovyna ChVI st.) / . . Kyïv: Naukova dumka, 2014. 840 S., Hardcover ISBN 978-966-00-1299-8 (zah.), 978-966-00-1357-5 (t. 1)
EUR 35,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. ENCYKLOPEDІJa ІSTORІÏ UKRAÏNY: T. 1-10 (KOMPLEKT, 10 KNYH). Kyïv: Naukova dumka, 2013. Hardcover ISBN ENCYKLOPEDІJa ІSTORІÏ UKRAÏNY: T. 1-10
EUR 260,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Іstorіja ukraïnsʹkoï lіteratury : u 12-ty t. - T. 4. Kyïv: Naukova dumka, 2014. 784 S., Hardcover ISBN 978-966-00-1299-8 [4]
EUR 35,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Tkačenko O.B.
UKRAÏNSʹKA MOVA: SʹOHODENNJa J ІSTORYČNA PERSPEKTYVA / Tkačenko O.B.. Kyïv: Naukova dumka, 2014. 512 S. ISBN 978-966-00-1448-0
EUR 23,00 (Zurzeit vergriffen (vorbestellbar))
Kein Bild. Lozova N.Je, Frydrak V.B
DZVONA čy DZVONU abo -a (-ja) čy -u (-ju) v rodovomu vіdmіnku, SLOVNYK-DOVІDNYK / Frydrak V.B Lozova N.Je. Kyïv: Naukova dumka, 2015. 168 S. ISBN DZVONA
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Smolіj V., Stepankov V.
ІNSTYTUT VLADY V POLІTYČNІJ SYSTEMІ UKRAÏNY. SEREDYNA - DRUHA POLOVYNA XVII st. / Stepankov V. Smolіj V.. Kyïv: Naukova dumka, 2014. 244 S. ISBN 978-966-02-7353-5
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Іstorіja ukraïnsʹkoï lіteratury : u 12-ty t. - T. 2. Kyïv: Naukova dumka, 2014. 836 S., Hardcover ISBN 978-966-00-1358-2, 978-966-00-1299-8
EUR 37,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Ukraïnsʹkyj pravopys. Kyïv: Naukova dumka, 2015. 282 S., Hardcover ISBN 978-966-00-1263-9
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Vіdp. red. V. Smolіj
Іstorіja Krymu v zapytannjach ta vіdpovіdjach / Vіdp. red. V. Smolіj, Uporjadn. H. Borjak. NAN Ukraïny. Іnstytut іstorіï Ukraïny. Kyïv: Naukova dumka, 2015. 527 S. ISBN 978-966-00-1451-0
EUR 33,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. UKRAÏNSʹKA NAUKOVA TERMІNOLOHІJa. Іstorіja ta sučasnyj stan. Kyïv: Naukova dumka, 2015. 118 S. ISBN UKRAÏNSʹKA NAUKOVA TERMІNOLOHІJa
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Pіvtorak H. P.
Іstoryko-lіnhvіstyčna slavіstyka: Vybranі pracі (Do 80-rіččja vіd dnja narodžennja ta 50-rіččja naukovoï dіjalʹnostі). / Pіvtorak H. P.: Naukova dumka, 2015. 510 S., Hardcover ISBN 978-966-00-1476-3
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Lozova N.Je
ІMENNYK. Hramatyčnyj dovіdnyk / Lozova N.Je. Kyïv: Naukova dumka, 2016. 286 S., Broschiert ISBN 978-966-00-1552-4
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. ІSTORІJa UKRAÏNSʹKOÏ LІTERATURY: u 12-ty t. - T. 3. Kyïv: Naukova dumka, 2016. 752 S., Hardcover ISBN 978-966-00-1527-2
EUR 36,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)