Kodeks administratyvnogo sudocynstva Ukrainy. Naukovo-praktycnyj komentar (978-966-2183-28-3)
Titel:
Kodeks administratyvnogo sudocynstva Ukrainy. Naukovo-praktycnyj komentar 
Autor:
O. I., Kivalov, S. V. red. Charytonova 
Verleger:
Erscheinungsort:
Kyiv  (Ukraine)
Erscheinungsjahr:
2009 
Seitenanzahl:
656, Hardcover 
Serie:
 
ISBN:
978-966-2183-28-3
EAN:
9789662183283
Preis:
EUR 28,00
Lieferzeit:
Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen
Anmerkungen:
-

Komentar pidgotovano vykladacamy Odes'koi nacional'noi jurydycnoi akademii, za ucasti suddiv ta praktycnych pracivnykiv-pravnykiv