Vysšaya škola - Bücher

Sortieren:
2 Bücher insgesamt.
Il'ina, T. V.
Istoriya iskusstv. Otecestvennoe iskusstvo: Ucebnik. 4-e izd. / T. V. Il'ina. Moskva: Vysšaya škola, 2009. 407 s: il. S. ISBN 978-5-06-006147-5
EUR 52,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Belovinskij, L. V.
Kul'tura russkoj povsednevnosti: Ucebnoe posobie / L. V. Belovinskij. Moskva: Vysšaya škola, 2008. 767 S. ISBN 978-5-06-005124-7
EUR 69,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)