NAN Ukrainy. In-t istorii Ukrainy - Bücher

Sortieren:
2 Bücher insgesamt.
Pryvatne bankirs'ke pidpryjemnyctvo v Odesi (XIX – pocatok XX st.). Kiev: NAN Ukrainy. In-t istorii Ukrainy, 2010. 266 S. ISBN 978-966-02-5562-3
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Grycjuk, V. M.
Strategicni ta frontovi operacii Velykoi Vitcyznjanoi vijny na terytorii Ukrainy. Vyp. 1 / V. M. Grycjuk. Kiev: NAN Ukrainy. In-t istorii Ukrainy, 2010. 150 S. ISBN 978-966-02-5633-0
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)