Основи казначейської справи. Навчальний посібник/ 4-те видання, виправлене та доповнене. (978-617-7582-24-2)Kein Bild.

Titel:
Основи казначейської справи. Навчальний посібник/ 4-те видання, виправлене та доповнене. 
Autor:
Forkun І.V., Hordjejeva T.A. Chrušč N.A. 
Verleger:
Erscheinungsort:
Київ  (Ukraine)
Erscheinungsjahr:
2017 
Seitenanzahl:
500, Hardcover 
Serie:
 
ISBN:
978-617-7582-24-2
EAN:
9786177582242
Preis:
EUR 40,00
Delivery time:
Deliverable within 4-6 weeks
Anmerkungen:
-

Навчальний посібник створено згідно з навчальною програмою дисципліни «Основи казначейської справи», яка включена до навчальних планів підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» та спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». В ньому висвітлено організаційно-правові засади функціонування казначейської системи України, розкрито порядок казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів та державного боргу, порядок ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітність і забезпечення контролю в системі Державної казначейської служби України.