Ob'edinennaja redakcija Ministerstva vnutrennich del RF - Bücher

Sortieren:
2 Bücher insgesamt.
sost. Bylinin, V. K., Krysin, M. Ju., Kuckov, G. E.
Pribaltika. Pod znakom svastiki (1941-1945) : sbornik dokumentov / V. K., Krysin, M. Ju., Kuckov, G. E. sost. Bylinin. Moskva: Ob'edinennaja redakcija Ministerstva vnutrennich del RF, 2009. 464 S. ISBN 978-5-8129-0092-2
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Volchonskij, M. A., Muchanov, V. M.
Rossija na Kavkaze. Pjat' vekov istorii : naucno-publicisticeskie ocerki / M. A., Muchanov, V. M. Volchonskij. Moskva: Ob'edinennaja redakcija Ministerstva vnutrennich del RF, 2009. 487 S. ISBN 978-5-8129-0094-6
EUR 35,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)