NOVA KNYHA - Bücher

Sortieren:
158 Bücher insgesamt.
Simonov, Aleksej
Paren' s Sivceva Vražka / Aleksej Simonov. Moskva: Nova knyha, 583. 2009 S. ISBN 978-5-91147-009-8
EUR 24,00 (Zurzeit vergriffen (vorbestellbar))
Kein Bild. Dubenko, O Ju.
Porivnjal'na stylistyka anglijs'koi i ukrains'koi mov. Vyd.2. Pererob.i dopovn.Navcal'nyj posibnyk: Rekomendovano Vc.radoju In-tu filol. KNU im.Ševcenka / O Ju. Dubenko. Vinnycja: Nova knyha, 2011. 328 S. ISBN Porivnjal'na stylistyka
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Naumenko, L. P., Gordjejeva, A. J.
Praktycnij kurs perekladu z anglijs'koi movy na ukrains'ku. Navcal'nyj posibnyk: Rekomendovano Vc.radoju In-tu filol. KNU im.Ševcenka / L. P., Gordjejeva, A. J. Naumenko. Vinnycja: Nova knyha, 2011. 136 S., Broschiert ISBN Praktycnij kurs perekladu
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Nikolenko, A. G.
Pereklad avtomobil'noi terminologii. Navcal'nyj posibnyk: Rekomendovano MON / A. G. Nikolenko. Vinnycja: Nova knyha, 2010. 240 S., Broschiert ISBN Pereklad avtomobil'noi
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Levyc'kyj, V. V.
Étimologiceskij slovar' germanskich jazykov. v 2-ch tomach. Tom 1-2 / V. V. Levyc'kyj. Vinnycja: Nova knyha, 2010. 616, 368 S., Hardcover ISBN Étimologiceskij slovar
EUR 453,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Zacnyj, Ju. A., Jankov, A. V.
Nova rozmovna leksyka i frazeologija: Anglo-ukrains'kyj slovnyk. Dovidkove vydannja / Ju. A., Jankov, A. V. Zacnyj. Vinnycja: Nova knyha, 2010. 224 S., Hardcover ISBN Nova rozmovna leksyka
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Zacnyj, Ju. A.
Slovnyk neologizmiv. Innovacii u slovnykovomu skladi anglijs'koi movy pocatku XXI stolittja: anglo-ukrains'kyj. Dovidkove vydannja / Ju. A. Zacnyj. Vinnycja: Nova knyha, 2008. 360 S. ISBN Slovnyk neologizmiv
EUR 23,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kocerga, Ol'ga, Mejnarovyc, Jevgen
Anglijs'ko-ukrains'ko-anglijs'kyj slovnyk naukovoi movy (fizyka ta sporidneni nauky).Castyny 1-2. Dovidkove vydannja / Ol'ga, Mejnarovyc, Jevgen Kocerga. Vinnycja: Nova knyha, 2010. 1424, 1596 S. ISBN fizyka ta sporidneni nauky
EUR 109,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Susov, Y. P.
Lyngvystyceskaja pragmatyka. Monografija / Y. P. Susov. Vinnycja: Nova knyha, 2009. 272 S., Hardcover ISBN 978-966-382-208-2
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Cernovatyj, L. M., Karaban, L. M.
Ukrains'ka perekladoznavca dumka. Chrestomatija / L. M., Karaban, L. M. Cernovatyj. Vinnycja: Nova knyha, 2011. 504 S., Hardcover ISBN Ukrains'ka perekladoznavca
EUR 24,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Cernovatyj, L. M., Karaban, V. I.
Oleksandr Finkel' - Zabutyj teoretyk ukrains'kogo perekladoznavstva". Monografija / L. M., Karaban, V. I. Cernovatyj. Vinnycja: Nova knyha, 2007. 168 S., Hardcover ISBN Oleksandr Finkel
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Dacenko, N. V
Kriz' viky i sercja. Narodna tvorcist' sela Capajevka Kyivs'koi oblasti / N. V Dacenko. Vinnycja: Nova knyha, 2008. 168 S., Hardcover ISBN Kriz' viky
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Zaval'njuk, A. F.
Ukrains'ki litni obrjady ta pisni. Navcal'nyj posibnyk: Zatverdženo MON / A. F. Zaval'njuk. Vinnycja: Nova knyha, 2008. 304 S., Hardcover ISBN M-707505-40-3
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Ivanyc'kyj, A. I.
Istorycnyj syntaksys fol'kloru / A. I. Ivanyc'kyj. Vinnycja: Nova knyha, 2009. 404 S., Hardcover ISBN 978-966-382-207-5
EUR 24,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Ivanyc'kyj, A.
Chrestomatija z ukrains'kogo muzycnogo fol'kloru. Navcal'nyj posibnyk / A. Ivanyc'kyj. Vinnycja: Nova knyha, 2008. 520 S., Hardcover ISBN 978-966-382-139-9
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Guba, V.
V koli obraziv, toniv i mrij / V. Guba. Vinnycja: Nova knyha, 2010. 88 S., Broschiert ISBN V koli obraziv
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Gusjev, I.
Džazovi ta estradni p’jesy ukrains'kych kompozytoriv / I. Gusjev. Vinnycja: Nova knyha, 2008. 68 S., Broschiert ISBN Džazovi
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Ivanenko, L. M.
Improvizujemo bljuz / L. M. Ivanenko. Vinnycja: Nova knyha, 2010. 76 S., Broschiert ISBN Improvizujemo
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Lešcuk, S. O.
Muzycna veselka. Navcal'nyj posibnyk: Schvaleno MON Ukrainy / S. O. Lešcuk. Vinnycja: Nova knyha, 2010. 96 S., Broschiert ISBN 978-966-382-277-8
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Lešcuk, S. O., Kolesnyk, O. A.
Al'bom junogo pianista / S. O., Kolesnyk, O. A. Lešcuk. Vinnycja: Nova knyha, 2010. 108 S., Broschiert ISBN M-707-505-42-7
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Suchošcejeva, L.
Al'bom p’jes i ansambliv dlja f-no / L. Suchošcejeva. Vinnycja: Nova knyha, 2010. 56 S., Broschiert ISBN Al'bom p’jes
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Zajcev, Je. V., Kolesnycenko, Ju. V.
Osnovy narodno-scenicnogo tancju.Navcal'nyj posibnyk / Je. V., Kolesnycenko, Ju. V. Zajcev. Vinnycja: Nova knyha, 2007. 416 S., Hardcover ISBN 978-966-382-204-4
EUR 25,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Marušcak, M. J.
Istorija dyplomatycnych vidnosyn u XX storicci / M. J. Marušcak. Vinnycja: Nova knyha, 2008. 368 S., Hardcover ISBN 978-966-382-163-4
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Ratnikov, V. S.
Istorija ta filosofija nauky.Navcal'nyj posibnyk / V. S. Ratnikov. Vinnycja: Nova knyha, 2009. 416 S., Broschiert ISBN 978-966-382-192-4
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Tkacuk, Taras
Znakovi systemy trypil's'ko- kukuten'koi kul'turno-istorycnoi spil'nosti. C 1-2. Naukove vydannja / Taras Tkacuk. Vinnycja: Nova knyha, 2005. 418, 208 S., Broschiert ISBN Znakovi systemy
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Lebedjev, V. K.
Slovnyk-dovidnyk z instrumentoznavstva. Navcal'nyj posibnyk: Rekomendovano MON / V. K. Lebedjev. Vinnycja: Nova knyha, 2010. 164 S., Hardcover ISBN 978-966-382-260-0
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Šestopal, R. D.
Slovnyk-dovidnyk z kul'turologii.Navcal'nyj posibnyk: Schvaleno MK i turyzmu Ukrainy / R. D. Šestopal. Vinnycja: Nova knyha, 2007. 184 S., Broschiert ISBN 978-966-382-078-1
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Moskalenko, V. F.
Ékonomika zdravoochranenija.Pidrucnyk dlja VMNZ III-IV r.a.: Rekomendovano MON / V. F. Moskalenko. Vinnycja: Nova knyha, 2010. 144 S., Hardcover ISBN Ékonomika zdravoochranenija
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Bratus', V. D.
Rozdumy pro mynule, pogljady na sucasne.Monografija / V. D. Bratus'. Vinnycja: Nova knyha, 2007. Hardcover ISBN Rozdumy pro mynule
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Vylenskyj, Ju. G.
Doktor Bulgakov.Monografyja / Ju. G. Vylenskyj. Vinnycja: Nova knyha, 2010. 472 S., Hardcover ISBN 978-966-382-213-6
EUR 38,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Šenk, G. O.
Narysy z istorii Pol'šci. Poljaky v Nemyrovi / G. O. Šenk. Vinnycja: Nova knyha, 2009. Broschiert ISBN Poljaky v Nemyrovi
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Lisovyj, Mykola Ivanovyc
Kul'tura profesijnogo movlennja : navc. posib. dlja stud. vyšc. med. zakl. Osvity / Mykola Ivanovyc Lisovyj. Vinnycja: Nova knyha, 2010. 175 S. ISBN 978-966-382-284-6
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Bilozers'ka, L. P., Voznenko, N. V., Radec'k
Terminologija ta pereklad. Navcal'nyj posibnyk: Rekomendovano MON / L. P., Voznenko, N. V., Radec'k Bilozers'ka. Vinnycja: Nova knyha, 2010. 323 S., Broschiert ISBN Terminologija ta pereklad
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Lysenko, Je. I., Korol'ova, M. R.
Deutcsh. Nimec'ka mova. Vyd.5. dooprac'ovane ta dopovnene.Pidrucnyk dlja VNZ: Rekomendovano MON / Je. I., Korol'ova, M. R. Lysenko. Vinnycja: Nova knyha, 2011. 136 S., Broschiert ISBN Deutcsh. Nimec'ka mova
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Cernovatyj, L. M., Car'ova, S. O.
Pereklad anglomovnych tekstiv zasobiv zachystu intelektual'noi vlasnosti. Patenty. Znaky dlja tovariv ta poslug. Navcal'nyj posibnyk / L. M., Car'ova, S. O. Cernovatyj. Vinnycja: Nova knyha, 2011. 304 S., Broschiert ISBN 978-966-382-304-1
EUR 24,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Cernovatyj, L. M.
Pereklad anglomovnych tekstiv zasobiv zachystu intelektual'noi vlasnosti. Patenty. Znaky dlja tovariv ta poslug. Knyga dlja vykladaca. Navcal'nyj posibnyk / L. M. Cernovatyj. Vinnycja: Nova knyha, 2011. 112 S., Broschiert ISBN Pereklad anglomovnych
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Cernovatyj, L. M., Karaban, V. I.
Pereklad anglomovnoi ekonomicnoi literatury. Ekonomika SŠA. Vydannja 2 dopovnene.Navcal'nyj posibnyk / L. M., Karaban, V. I. Cernovatyj. Vinnycja: Nova knyha, 2010. 272 S., Broschiert ISBN 978-966-382-038-5
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Cernovatyj, L. M., Karaban, V. I.
Perklad aglomovnoi ekonomicnoi literatury. Ekonomika SŠA. Zagal'ni pryncypy. Knyga dlja vykladaca.Navcal'nyj posibnyk / L. M., Karaban, V. I. Cernovatyj. Vinnycja: Nova knyha, 2010. 144 S., Broschiert ISBN Perklad aglomovnoi ekonomicnoi
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Cymbaljuk, V. I., Medvedev, V. V.
Spinnoj mozg. Ėlegija nadeždy : monografija / V. I., Medvedev, V. V. Cymbaljuk. Vіnnicja: Nova knyha, 2010. 844 S., Hardcover ISBN 978-966-382-199-3
EUR 57,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Davudov, Džumart
Slagaemye zdorovogo i sčastlivogo obraza žizni. Kniga pervaja. /  Džumart Davudov. Vіnnicja: Nova knyha, 2011. 386 S., Hardcover ISBN 978-966-382-345-4
EUR 32,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Carenko, S.
Zvezda Grigorija Artynova, pervogo Vinnickogo Gorodskogo Architektora / S. Carenko. Vіnnicja: Nova knyha, 2012. 320 S., Hardcover ISBN 978-966-382-393-5
EUR 68,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Bodak Ja.A., Solovej L.M.
UKRAÏNSʹKA TA ZARUBІŽNA MUZYČNІ LІTERATURY. NAVČALʹNYJ POSІBNYK / Solovej L.M. Bodak Ja.A.. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2011. 304 S., Broschiert ISBN 978-966-382-358-4
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Lalajan, N. S., Podvojsʹka, O. V.
Porіvnjalʹna hramatyka nіmecʹkoï ta ukraïnsʹkoï mov = Vergleichende Grammatik der deutschen und der ukrainischen Sprache / N. S., Podvojsʹka, O. V. Lalajan. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2013. 224 S. ISBN 978-966-382-447-5
EUR 23,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Verba H. H.
Pіdručnyk z perekladoznavstva : pіdruč. dlja stud. vyšč. navč. zaklad. / Verba H. H.. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2013. 304 S., Broschiert ISBN 978-966-382-386-7
EUR 24,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Brylіn, E. B
Čerez žyttja pіsnju vіdčuvaju : vokalʹnі tvory dlja holosu іz suprovodom fortepіano : navč. posіb / E. B Brylіn. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2012. 272 S., Hardcover ISBN 979-0-707505-75-5
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
uklad. Prychodʹko, H. І. 
Ocіnka і komunіkacіja : posіb. dlja studentіv ta aspіrantіv / H. І.  uklad. Prychodʹko. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2013. 168 S., Broschiert ISBN 978-966-382-436-9
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Lalajan, N. S.
Dіlove lystuvannja = Geschdftliche Korrespondenz : navč. posіb. dlja stud. vyšč. navč. zakladіv / N. S. Lalajan. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2013. 128 S., Broschiert ISBN 978-966-382-446-8
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kučer, Z. І.
Praktyka perekladu : navč. posіbnyk dlja stud. vyšč. navč. zaklad / Z. І. Kučer. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2013. 504 S., Broschiert ISBN 978-966-382-444-4
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Bodak,Ja. A.
Zarubіžna muzyčna lіteratura. : posіb. dlja počatk. spec. mystecʹkych navč. zakladu / Ja. A. Bodak. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2012. 256 S., Broschiert ISBN 978-966-382-433-8
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Mazur, O. V.
Osnovy naukovych doslіdženʹ : navč. posіb. dlja stud. vyščych navč. zaklad. fіlol. spec. / O. V. Mazur. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2013. 120 S., Broschiert ISBN 978-966-382-448-2
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Zaruma, O. R.
Praktyčnyj kurs anhlіjsʹkoï movy : pіdruč. dlja stud. vyšč. navč. zaklad. / O. R. Zaruma. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2012. 495 S., Hardcover ISBN 978-966-382-431-4
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Populjarnі, uljublenі, nezabutnі : estrada, romans, džaz. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2012. 48 S., Broschiert ISBN 979-0-707505-52-6
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Populjarnі, uljublenі, nezabutnі : estrada, romans, džaz. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2012. 52 S., Broschiert ISBN 979-0-707505-59-5
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Černovatyj, L. M.
Pereklad anhlomovnoï psycholohіčnoï lіteratury : navč. posіb. dlja stud. vyščych zaklad. osvіty /  L. M. Černovatyj. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2012. 512 S., Broschiert ISBN 978-966-382-388-1 (serіja), 978-966-382-379-9
EUR 33,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Trojanova, O. V.
Notna čytanka : metodyčnі rekomendacіï dlja roboty z počatkіvcjamy u klasі fortepіano /  O. V. Trojanova. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2011. 92 S., Broschiert ISBN 979-0-707505-59-5,
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Lysenko, E. І.
Nіmecʹko-ukraïnsʹkyj, ukraïnsʹko-nіmecʹkyj slovnyk : 70 tysjač slіv ta slovospolučenʹ /  E. І. red. Lysenko. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2012. 976 S., Hardcover ISBN 978-966-382-352-2
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Bočko, H. P.
Rosіjsʹko-ukraïnsʹko-nіmecʹkyj rozmovnyk : dovіdkovyj posіbnyk / H. P. Bočko. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2012. 272 S., Hardcover ISBN 978-966-382-383-6
EUR 24,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Drannik, H. N.
Kliničeskaja immunologija i allergologija: posobie. 4-e izd., dop. / H. N. Drannik. Vіnnycja: Nova knyha, 2010. 552 S., Broschiert ISBN 978-966-8977-09-1
EUR 45,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ardoš, K.
Vybranі storіnky z tvorіv sučasnych nіmecʹkomovnych pysʹmennykіv : knyha dlja čytannja nіm. movoju / K. Ardoš. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2012. 272 S., Broschiert ISBN 978-966-382-363-8
EUR 24,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Razom do uspіchu : Іnnovacіjnі navčalʹno-metodyčnі materіaly. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2012. 176 S., Broschiert ISBN 978-966-382-311-9
EUR 34,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Sysak, L. M.
Praktyčnі porady do vyvčennja harmonіï : metodyčnі rekomendacіï dlja vyščych navč. zaklad. kulʹtury і mystectv /  L. M. Sysak. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2012. 88 S., Broschiert ISBN 978-966-382-411-6
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Lysjuk, V. M.
Poezіja remesla : monolohy teatralʹnoho pedahoha / V. M. Lysjuk. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2012. 368 S. ISBN 978-966-382-413-0
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Macіjevsʹkyj, І. V.
Muzyčnі іnstrumenty huculіv /  І. V. Macіjevsʹkyj. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2012. 464 S. ISBN 978-966-382-401-7
EUR 43,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Soroker, Ja. L.
Ukraïnsʹka pіsennіstʹ u muzycі klasykіv : sproba doslіd­žennja : navč. posіb. dlja stud. vyšč. navč. zaklad /  Ja. L. Soroker. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2012. 184 S., Broschiert ISBN 978-966-382-206-8
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Šepіtʹko, S. V.
Anhlіjsʹka mova dlja mahіstrіv z mіžnarodnych vіdnosyn. Ukraïna ta mіžnarodnі orhanіzacіï. Dvostoronnje spіvrobіtnyctvo Ukraïny / S. V. Šepіtʹko. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2011. 272 S., Broschiert (Dictum Factum). ISBN 978-966-382-360-7
EUR 25,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Levycʹkyj, V. V.
Antolohіja anhlіjsʹkoï movy: teksty z komentarjamy, vpravy ta etymolohіčnyj slovnyk (praktykum z anhl. movy) /  V. V. Levycʹkyj. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2012. 240 S., Broschiert ISBN 978-966-382-367-6
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Skrypnyk, H. A.
Ukraïnsʹkyj obrjadovyj folʹklor zachіdnych zemelʹ : Muzyčna antolohіja / H. A. Skrypnyk. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2012. 624 S., Hardcover ISBN 979-0-707505-71-7
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Melodii kino i mul'tfil'mov : sbornik odnogolosnych muzykal'nych diktantov. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2012. 88 S., Broschiert ISBN 979-0-707505-64-9
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Hraje V’jačeslav Samofalov. P’jesy dlja hotovo-vybornoho bajana.. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2010. 100 S., Broschiert ISBN 707–505–50–2
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Zajcev, Je. V. , Kolesnyčenko, Ju. V.
Osnovy narodno-scenіčnoho tancju. Navčalʹnyj posіbnyk. 3. Vyd. / Je. V. , Kolesnyčenko, Ju. V. Zajcev. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2007. 416 S., Hardcover ISBN 978–966–382–204–4
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Karamyševa, І. D
KONTRASTYVNA HRAMATYKA ANHLІJSʹKOÏ TA UKRAÏNSʹKOÏ MOV / Contrastive Grammar of English and Ukrainian Languages / І. D Karamyševa. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2012. 320 S. ISBN 978-966-382-380-5
EUR 24,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Mіchaelʹ Mozer. Pryčynky do іstorіï ukraïnsʹkoï movy ; Monohrafіja ; Vyd. tretjeperehl. і popravl.. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2011. 848 S., Hardcover ISBN 978-966-382-366-9
EUR 31,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Saprykіn, S. S.,Čužakіn, A. P.
Svіt usnoho perekladu ; navčalʹnyj posіbnyk / S. S.,Čužakіn, A. P. Saprykіn. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2011. 224 S., Broschiert ISBN 978-966-382-347-8
EUR 23,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Hucol, L. P.
Osnovy homeopatіï. Navč. posіbnyk dlja studentіv vyščych medyčnych navčalʹnych zakladіv IV rіvnja akredytacіï /  L. P. Hucol. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2011. 344 S., Hardcover ISBN 978-966-382-330-0
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Naumenko, O. Ja.
Koncertnі ansamblі dlja fortepіano /  O. Ja. Naumenko. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2011. 108 S., Broschiert ISBN 979-0-707505-56-4
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Іvanycʹkyj, A. І.
Іstoryčnyj syntaksys folʹkloru. Problemy pochodžennja, chronolohіzacіï ta dekoduvannja narodnoï muzyky / A. І. Іvanycʹkyj. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2009. 404 S., Hardcover ISBN 978–966–382–207–5
EUR 25,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ukladač Šestopal, R. D. 
SLOVNYK-DOVІDNYK Z KULʹTUROLOHІÏ / R. D.  Ukladač Šestopal. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2007. 184 S., Broschiert ISBN 978–966–382–078–1
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Bondarenko, K. L., Bondarenko, O. S.
Zіstavna leksykolohіja (hendernyj ta socіolіnhvіstyčnyj aspekty) : Navčalʹnyj posіbnyk dlja studentіv fakulʹtetіv іnozemnych mov / K. L., Bondarenko, O. S. Bondarenko. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2011. 168 S., Broschiert ISBN 978-966-382-322-5
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kalʹnyčenko, O. A., Poljakova, Ju. Ju.
Ukraïnsʹka perekladoznavča dumka 1920-ch – počatku 1930-ch rokіv / O. A., Poljakova, Ju. Ju. Kalʹnyčenko. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2011. 504 S., Hardcover ISBN 978-966-382-329-4
EUR 24,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Lebedjev, V. K.
Slovnyk-dovіdnyk z іnstrumentoznavstva / V. K. Lebedjev. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2010. 164 S., Hardcover ISBN 978-966–382–260-0
EUR 24,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Drab N. L.
Pryjmennyky ta pryjmennykovі slovospolučennja. KDV. Ključі do vprav / Drab N. L.. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2014. 88 S., Broschiert ISBN 978-966-382-531-1
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Drab N. L.
Pryjmennyky ta pryjmennykovі spolučennja. Navčalʹnyj posіbnyk / Drab N. L.. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2014. 160 S., Broschiert ISBN 978-966-382-530-4
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kudіna O. F., Feklіstova T. O.
Nіmecʹka mova dlja počatkіvcіv. Navčalʹnyj posіbnyk dlja VNZ: Rekomendovano MON / Feklіstova T. O. Kudіna O. F.. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2014. 520 S., Hardcover ISBN 978-966-382-533-5
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Levycʹkyj V. V. (red. S. O. Kantemіr).
Leksykolohіja nіmecʹkoï movy. Posіbnyk / Levycʹkyj V. V. (red. S. O. Kantemіr).. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2014. 392 S., Hardcover ISBN 978-966-382-522-9
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Turčyn D. B. ta іn.
Anhlіjsʹka mova dlja mіžnarodnych vіdnosyn. Robočyj zošyt. Robočyj zošyt: Rekomendovano Včenoju radoju Lʹvіvsʹk. nac. un-tu іm. Іv. Franka / Turčyn D. B. ta іn.. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2014. 128 S., Broschiert ISBN 978-966-382-535-9
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Poljansʹkyj V. A.
Doba rehtajmu. Navčalʹnyj posіbnyk: Rekomendovano MON / Poljansʹkyj V. A.. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2014. 208 S., Hardcover ISBN 978-966-382-534-2
EUR 24,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kolesnyk Je. D. (uporjad.).
Holub nadіï. Vokalʹnі tvory / Kolesnyk Je. D. (uporjad.).. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2014. 84 S., Broschiert ISBN 979-0-707505-93-9
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Šenkk H. O.
Žyttja na zlamі stolіtʹ / Šenkk H. O.. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2014. 264 S., Broschiert ISBN 978-966-382-529-8
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Suprun-Jaremenko N. O.
Polіfonіja / Suprun-Jaremenko N. O.. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2014. 512 S., Hardcover ISBN 978-966-382-510-6
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Dosenko Je. І., Kolesnyčenko Ju. V.
Ukraïnsʹke namysto. Desjatʹ ukraïnsʹkych tancіv (zbіrka choreohrafіčnych tvorіv іz muzyčnym dodatkom). / Kolesnyčenko Ju. V. Dosenko Je. І.. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2014. 272 S., Broschiert ISBN 978-966-382-520-5
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Borsuk Tarakanova
Tancі v sučasnych rytmach. Narysy / Borsuk Tarakanova. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2014. 52 S., Broschiert ISBN 978-966-382-500-7
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Šamro L. L.
Zošyt dlja kontrolʹnych robіt z predmeta “Ukraïnsʹka ta zarubіžna muzyčnі lіteratury“. / Šamro L. L.. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2014. 76 S., Broschiert ISBN 978-966-382-509-0
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Holovacʹkyj A. S., Čerkasov V. H.
Anatomіja ljudyny. Tom 1. Vyd. 3. / Čerkasov V. H. Holovacʹkyj A. S.. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2013. 368 S., Hardcover ISBN 978-966-382-491-8
EUR 39,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Černych V. P
Encyklopedyčnyj tlumačnyj slovnyk farmacevtyčnych termіnіv : ukraïnsʹko-latynsʹko-rosіjsʹko-anhlіjsʹkyj. / Černych V. P. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2014. 824 S., Hardcover ISBN 978-966-382-507-6
EUR 43,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Otkydač V.
Estradnyj spіv і šou-bіznes. / Otkydač V.. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2013. 368 S., Broschiert ISBN 978-966-382-423-9
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Stachevyč O. H.
Z іstorіï vokalʹno-vykonavsʹkych stylіv ta vokalʹnoï pedahohіky. / Stachevyč O. H.. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2013. 176 S., Broschiert ISBN 978--966-382-462-8
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Stasjuk O.
Vklonjusja nebu / Stasjuk O.. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2013. 352 S., Hardcover ISBN 978-966-382-477-2
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Іvanycʹkyj A. І.
Pіsnі z rodyn ta chrestyn / Іvanycʹkyj A. І.. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2013. 456 S., Hardcover ISBN 978-966-382-472-7
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Žulʹjeva L. V.
Populjarnі, uljublenі, nezabutnі...Estrada, romans, džaz. / Žulʹjeva L. V.. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2013. 40 S., Broschiert ISBN 979-0-707505-82-3
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)