NII kinoiskusstva - Bücher

Sortieren:
5 Bücher insgesamt.
Alova, L. A., Vinogradov, V. V., Eliseeva, T. N.
Énciklopedija Kino Evropy. Fil'my / L. A., Vinogradov, V. V., Eliseeva, T. N. Alova. Moskva: NII kinoiskusstva, 2009. 166 S. ISBN 978-5-91524-011-6
EUR 35,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Zak, M.
Fil'my v istoriceskoj proekcii / M. Zak. Moskva: NII kinoiskusstva, 2008. 383 S. ISBN 978-5-91524-002-4
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Korotkij, V. M.
Operatory i režissery russkogo igrovogo kino 1897-1921. Bibliograficeskij spravocnik / V. M. Korotkij. Moskva: NII kinoiskusstva, 2009. 432 S. ISBN 978-5-91524-008-6
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Posle Ottepeli: Kinematograf 1970-ch.. Moskva: NII kinoiskusstva, 2009. 576 S. ISBN 978-5-91524-010-9
EUR 35,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kino Evropy. Akterskaja énciklopedija. Moskva: NII kinoiskusstva, 2009. 408 S., Hardcover ISBN 978-5-91524-004-8
EUR 35,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)