Krion - Bücher

Sortieren:
40 Bücher insgesamt.
Komplekt knig "Ukraina - Evropa: chronologija razvitija. S drevnejšich vremen po 1800 gg." 4 toma (3 Kn.) russkij jazyk. Kyiv: Krion, 2009. 1650 S. ISBN Ukraina - Evropa
EUR 299,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ivakin, H. Ju.
Komplekt knyh "Ukrana: chronolohija rozvytku" Tom 1-4 / H. Ju. Ivakin. Kyiv: Krion, 2009. 2959 S. ISBN 978-966-1658-33-1
EUR 99,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Komplekt knyg v korobci «Ukraina-Jevropa: chronologija rozvytku. Z starodavnich casiv do kincja VIII stolittja». Kyiv: Krion, 2009. 1008 S., Hardcover (Ukraina-Jevropa: chronologija rozvytku). ISBN 978-966-1658-41-6
EUR 79,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Videjko, M. Ju.
Ukraina: vid Trypillja do Antiv. Tom I. Ukr. / M. Ju. Videjko. Kyiv: Krion, 2008. 280 S., Hardcover (Ukraina: vid Trypillja do sucasnosti). ISBN 978-966-2003-37-6
EUR 40,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Videjko, M. Ju.
Ukraina: vid Antiv do Rusi. Tom II Ukr. / M. Ju. Videjko. Kyiv: Krion, 2009. 240 S., Hardcover (Ukraina: vid Trypillja do sucasnosti). ISBN 978-966-1658-17-1
EUR 40,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Videjko, M. Ju.
Ukraina: vid Rusi do Svjatoi Rusi. Tom III. Ukr / M. Ju. Videjko. Kyiv: Krion, 2010. 256 S., Hardcover (Ukraina: vid Trypillja do sucasnosti). ISBN 256 978-966-1658-44-7
EUR 40,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Charcyzsk: vremja, sobytija, ljudi. Tom 1. Ros.. Kyiv: Krion, 2009. 792 S., Hardcover (Istorija mist Ukrainy). ISBN 978-966-1658-31-7
EUR 89,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Charcyzsk: vremja, sobytija, ljudi. Tom 2. Ros.. Kyiv: Krion, 2010. 792 S., Hardcover (Istorija mist Ukrainy). ISBN 978-966-1658-32-4
EUR 109,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Šachtersk: vremja, sobytija, ljudi. Ros.. Kyiv: Krion, 2010. 792 S., Hardcover (Istorija mist Ukrainy). ISBN 978-966-1658-50-8
EUR 89,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Mironenko, A.
Ukraina: nacalo velikogo puti. Ros. v trëch knigach «Na zare», «Vozvrašcenie na Rodinu», «Na puti k veliciju» / A. Mironenko. Kyiv: Krion, 2008. 528 S., Hardcover (Kul'turna spadšcyna). ISBN 978-966-2003-03-1
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ukraina: poezija tysjacolit'. Dvotomnyk u futljari. T.1: Roksolanija: vygnannja z raju». T.2:Vitcyzny dym: povernennja do sebe. Kyiv: Krion, 2008. 608, 686 S., Hardcover (Kul'turna spadšcyna). ISBN 978-966-1658-00-3, 978-966-1658-01-0, 978-966-1658-02-7
EUR 129,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Myronenko, O.
Ukraina: pocatok velykogo šljachu Ukr. / O. Myronenko. Kyiv: Krion, 2008. 528 S., Hardcover (Kul'turna spadšcyna). ISBN 978-966-2003-10-9
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Gorobec', V. M.
Ukraina: Ljublins'ka unija ta narodžennja novoi vitcyzny. Ukr. / V. M. Gorobec'. Kyiv: Krion, 2009. 204 S., Hardcover (Ukraina: vid Trypillja do sucasnosti). ISBN 978-966-1658-26-3
EUR 40,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Gorobec', V. M.
Ukraina: vid kozac'koi reformy Batorija do zdobuttja Sagajdacnym Kafy. Ukr. / V. M. Gorobec'. Kyiv: Krion, 2010. 204 S., Hardcover (Ukraina: vid Trypillja do sucasnosti). ISBN 978-966-1658-45-4
EUR 40,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Videjko, M. Ju.
Ukraina: ot Tripol'ja do Antov. Tom 1 Ros. / M. Ju. Videjko. Kyiv: Krion, 2008. 280 S., Hardcover (Ukraina: vid Trypillja do sucasnosti). ISBN 978-966-2003-23-9
EUR 40,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Videjko, M. Ju.
Ukraina: ot Antov do Rusi. Tom 2. Ros. / M. Ju. Videjko. Kyiv: Krion, 2009. 240 S., Hardcover (Ukraina: vid Trypillja do sucasnosti). ISBN 978-966-1658-16-4
EUR 40,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Videjko, M. Ju.
Povist' pro knjazja Kyja. Ukr. / M. Ju. Videjko. Kyiv: Krion, 2009. 112 S., Hardcover (Povisti pro slavetni casy). ISBN 978-966-1658-21-8
EUR 25,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ukraina i svit: starodavni cyvilizacii. (Z davnich casiv do 500r. do n.e. Tom I. Ukr.. Kyiv: Krion, 2009. 216 S., Hardcover (Ukraina i svit). ISBN 978-966-1658-12-6
EUR 35,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ukraina i svit: klasycna davnyna. (500r. do n.e.-pocatok n.e.). Tom II. Ukr.. Kyiv: Krion, 2009. 216 S., Hardcover (Ukraina i svit). ISBN 978-966-1658-29-4
EUR 35,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ukraina i svit: klasycna davnyna . (Vid pocatku našoi ery do Velykogo pereselennja narodiv). Tom III. Ukr. Kyiv: Krion, 2010. 224 S., Hardcover (Ukraina i svit). ISBN 978-966-1658-46-1
EUR 35,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ukraina i svit. Vid Velykogo pereselennja narodiv do rann'ogo seredn'oviccja (350-850rr.). Tom IV. Ukr. Kyiv: Krion, 2010. 216 S., Hardcover (Ukraina i svit). ISBN 978-966-1658-49-2
EUR 35,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ukraina: chronologija rozvytku. Impers'ka doba. 1800-1917 r.r. Tom 5 (S/O). Kyiv: Krion, 2011. 559 S., Hardcover ISBN 978-966-1658-54-6
EUR 99,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ukraina: chronologija rozvytku. Vid Ljublins'koi unii do 1917 roku. Tom 4, 5 (S/O). Komplekt knyg v korobci (2 knygy). Kyiv: Krion, 2011. 389 S., Hardcover ISBN chronologija rozvytku 4-5
EUR 129,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kudelko, S. M., Fal'ko, O. M.
Povesti o gerojach kraja Slobožans'kogo: kazake Char'ko i koševom atamane Ivane Sirko / S. M., Fal'ko, O. M. Kudelko. Kyiv: Krion, 2011. 1046 S., Hardcover ISBN 978-966-1658-53-9
EUR 38,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Abašyna, N. S., Videjko, M. Ju.
Povist' pro velyke rozselennja slov`jan / N. S., Videjko, M. Ju. Abašyna. Kyiv: Krion, 2011. Hardcover (Povisti pro slavetni casy). ISBN 978-966-1658-58-4
EUR 41,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Donik, O. M.
Ukraina: u skladi dvoch imperij (ostannja cvert' XVIII st. - per. pol. XIX st.) / O. M. Donik. Kyiv: Krion, 2011. 248 S., Hardcover (Ukraina: vid Trypillja do sucasnosti). ISBN 978-966-1658-59-1
EUR 48,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ukraina i svit. Slavetni mista» Tom 5, knyga 1. Kyiv: Krion, 2011. 216 S., Hardcover (Ukraina i svit). ISBN 978-966-1658-60-7
EUR 48,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Ukraina i svit: chronologija podij. 2011 rik. Sicen'. Ljutyj. Berezen'. Kyiv: Krion, 2011. 415 S., Hardcover (UKRAINA: ChRONOLOGIJa ROZVYTKU). ISBN 978-966-1658-62-1
EUR 45,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Ukraina: chronolohija rozvytku. Z davnich casiv do pizn'oi antycnosti» Tom 1(C/B). Kiev: Krion, 2008. 701 S., Hardcover (Ukraina-Jevropa: chronolohija rozvytku). ISBN 978-966-1658-47-8
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Ukraina: chronolohija rozvytku. Davni slov`jany. Kyivs'ka Rus'». Tom 2 (C/B). Kiev: Krion, 2016. 704 S., Hardcover (Ukraina-Jevropa: chronolohija rozvytku). ISBN 978-966-1658-24-9
EUR 32,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Ukraina: chronolohija rozvytku. Vid Batyjevoi navaly do Ljublins'koi unii» Tom 3 (C/B). Kiev: Krion, 2009. 696 S., Hardcover (Ukraina-Jevropa: chronolohija rozvytku). ISBN 978-966-1658-18-8
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Ukraina: chronolohija rozvytku. Na porozi Novoho casu. Tom 4 (C/B). Kiev: Krion, 2009. 864 S., Hardcover (Ukraina-Jevropa: chronolohija rozvytku). ISBN 978-966-1658-23-2
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Ukraina: chronolohija rozvytku. Impers'ka doba. 1800-1917 rr. Tom 5 (C/B). Kiev: Krion, 2011. 720 S., Hardcover (Ukraina-Jevropa: chronolohija rozvytku). ISBN 978-966-1658-61-4
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Ukraina: chronolohija rozvytku. 1917-2011 rr. Tom 6, knyha 1 (C/B). Kiev: Krion, 2012. Hardcover (Ukraina-Jevropa: chronolohija rozvytku). ISBN 978-966-1658-68-3
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Ukraina: chronolohija rozvytku. 1917-2011 rr. Tom 6, knyha 2 (C/B). Kiev: Krion, 2012. Hardcover (Ukraina-Jevropa: chronolohija rozvytku). ISBN Ukraina: chronolohija rozvytku,6,2
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Ukraina: chronolohija rozvytku. Novitnja istorija. 1917-2010 rr.» Tom 6 (S/O). Kiev: Krion, 2011. 832 S., Hardcover (Ukraina-Jevropa: chronolohija rozvytku). ISBN 978-966-1658-66-9
EUR 105,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Ukraina-Jevropa: chronolohija rozvytku. 1800-2010 rr. Tom 5 (C/B). Kiev: Krion, 2011. 928 S., Hardcover (Ukraina-Jevropa: chronolohija rozvytku). ISBN 978-966-1658-69-0
EUR 31,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Horobec', V. M.
Ukraina: desjatylittja “zolotoho” spokoju ta doba revoljucijnoho zburennja. 1638-1649 rr. / V. M. Horobec'. Kiev: Krion, 2012. 240 S., Hardcover (Ukraina: vid Trypillja do sucasnosti). ISBN 978-966-1658-71-3
EUR 43,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Donik, O. M.
Ukraina: desjatylittja “zolotoho” spokoju ta doba revoljucijnoho zburennja. 1638-1657 rr / O. M. Donik. Kiev: Krion, 2012. 506 S., Hardcover (Ukraina: vid Trypillja do sucasnosti). ISBN 978-966-1658-72-0
EUR 43,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Soldatenko, V. F.
Ukraina: 1917 rik / V. F. Soldatenko. Kiev: Krion, 2012. Hardcover (Ukraina: vid Trypillja do sucasnosti). ISBN 978-966-1658-74-4
EUR 43,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)