In Jure - Bücher

Sortieren:
15 Bücher insgesamt.
Ševcenko, Ja. M.
Encyklopedija cyvil'nogo prava Ukrainy / Ja. M. Ševcenko. Kiev: In Jure, 2009. 952 S., Hardcover ISBN 978-966-313-423-9
EUR 69,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Pylypenko, P. D.
Pravo social'nogo zabezpecennja Ukrainy: pidrucnyk. 3-tje vyd., pererobl. I dopov. / P. D. red. Pylypenko. Kiev: In Jure, 2010. 504 S., Hardcover ISBN Pravo social'nogo zabezpecennja
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Pylypenko, P. D.
Trudove pravo Ukrainy: pidrucnyk. 4-te vyd.,pererobl. I dopovn. / P. D. red. Pylypenko. Kiev: In Jure, 2010. 10 53 S., Hardcover ISBN Trudove pravo Ukrainy
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Stryžak, A. A.
Konstytucija Ukrainy v Aktach Konstytucijnogo Sudu Ukrainy : analitycnyj ogljad ta komentar / A. A. Stryžak. Kiev: In Jure, 2010. 632 S., Hardcover ISBN 978-966-313-446-8
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Nor, V. T., Anikina, N. P., Bobecko, N R.
Sudovi ta pravoochoronni organy Ukrainy : Pidrucnyk / V. T., Anikina, N. P., Bobecko, N R. Nor. Kiev: In Jure, 2010. 240 S., Hardcover ISBN 978-966-313-442-0
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Svjatoc'kij, O. D.
Vlada v Ukraini: šljachy do efektyvnosti / O. D. Svjatoc'kij. Kiev: In Jure, 2010. 688 S., Hardcover ISBN 978-966-313-448-2
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Nacional'na akademija pravovych nauk Ukrainy: dovidnyk , 4-te vyd.,pererob.ta dopov.. Kiev: In Jure, 2010. 376 S., Hardcover ISBN Nacional'na akademija
EUR 59,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Saful'ko, S. F.
Encyklopedycnyj dovidnyk majbutn'ogo advokata. V 2-ch tomach. 2-ge vyd. / S. F. red. Saful'ko. Kiev: In Jure, 2009. 848, 952 S., Hardcover ISBN 978-966-313-436-9, 978-966-313-437-6
EUR 69,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Osypov, P. I.
Comu my tak govorymo: Naukovo-etymologicnyj dovidnyk / P. I. Osypov. Kiev: In Jure, 2008. 248 S., Broschiert ISBN 978-966-313-366-9
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Opadcyj, I. M.
Hrošovi zobov’jazannja u mižnarodnomu pryvatnomu pravi / I. M. Opadcyj. Kiev: In jure, 2009. 168 S., Hardcover ISBN 978-966-8257-57-5
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Panov, M. I., ta in.
NASTIL''NA KNYHA SLIDCOHO. 3-tje vydannja, pereroblene i dopovnene / M. I., ta in. Panov. Kiev: In jure, 2011. 736 S., Hardcover ISBN NASTIL''NA KNYHA
EUR 44,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Poljakov, B. M.
Pravo nespromožnosti (bankrutstva) v Ukraini: pidrucnyk. / B. M. Poljakov. Kiev: In jure, 2011. 560 S., Hardcover ISBN Pravo nespromožnosti
EUR 32,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Šepit'ko, V. Ju.
Kryminalistyka: pidrucnyk. / V. Ju. Šepit'ko. Kiev: In jure, 2010. 496 S., Hardcover ISBN Kryminalistyka: pidrucnyk.
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Pylypeno,P. D., ta in.
Pravo dovkillja (ekolohicne pravo): navcal'nyj posibnyk. / P. D., ta in. Pylypeno. Kiev: In jure, 2010. 400 S., Hardcover ISBN Pravo dovkillja
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red Butkevyc, V. H.
Jevropejs'kyj sud z prav ljudyny. Sudova praktyka. Vyp.1:Stattja 3 JeKPL. Zaborona katuvan': u 3-ch c. / V. H. red Butkevyc. Kiev: In jure, 2011. Hardcover ISBN Jevropejs'kyj sud z prav ljudyny
EUR 92,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)